Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

dinsdag 30 juni 2020

1 juli start experiment ‘Zelfstandige bevoegdheid Mondhygiënist’

NVM-mondhygiënisten, de beroepsvereniging van mondhygiënisten, is verheugd dat 1 juli a.s. gestart wordt met het experiment ‘Zelfstandige bevoegdheid Mondhygiënist’. “Een logische ontwikkeling in de professionalisering van ons prachtige beroep en een belangrijke impuls voor taakherschikking en preventie binnen de mondzorg”, aldus voorzitter Manon van Splunter.

Wat houdt het experiment in?
Mondhygiënisten die deelnemen aan het experiment gaan geen andere handelingen uitvoeren dan mondhygiënisten die niet participeren. Het enige dat verandert is het wettelijk kader waarbinnen deelnemende mondhygiënisten hun behandelingen gaan uitvoeren. De opdracht van een tandarts voor het geven van anesthesie (verdoven) en voor de behandeling van primaire caviteiten (een eerste gaatje in een tand of kies) komt te vervallen. In plaats daarvan worden deelnemende mondhygiënisten zelfstandig bevoegd om primaire caviteiten te behandelen, te verdoven en röntgenfoto’s te indiceren en te maken. Om deze reden zullen deelnemende mondhygiënisten zich moeten inschrijven in het tijdelijk BIG-register en zijn zij verplicht de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’ te gebruiken.

Tevens zal het tuchtrecht van toepassing zijn. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. NVM-mondhygiënisten ziet dit als een positieve ontwikkeling, omdat zij vertrouwt op de professionaliteit- en het toetsbaar opstellen van de beroepsgroep.

Taakherschikking
Taakherschikking draagt bij aan een doelmatige organisatie van zorg met behoud en verbetering van de kwaliteit. Hierdoor blijft zorg toegankelijk en betaalbaar en wordt de professionaliteit van zorgverleners optimaal benut. Taakherschikking binnen de mondzorg, en het daarmee efficiënter kunnen inzetten van mondhygiënisten, maakt het mogelijk dat de capaciteit van alle mondzorgprofessionals beter kan worden benut. Op deze manier kan de noodzakelijke omslag worden gemaakt van curatieve- naar preventieve mondzorg, gericht op het voorkomen van mondproblemen.

Naar de tandarts of de mondhygiënist?
Uiteraard is het geen kwestie van kiezen en ben je bij zowel een tandarts als een mondhygiënist goed af. Beide blijven werken op basis van hun eigen expertise en kunde. Essentieel is een goede samenwerking voor afstemming van de gezamenlijk te leveren zorg. De beroepsorganisaties van tandartsen en NVM-mondhygiënisten hebben daarom samenwerkingsafspraken gemaakt ten behoeve van deze gezamenlijk te leveren zorg, waarbij de patiënt centraal staat.

Word oud met je eigen tanden en kiezen!
Mondhygiënisten worden specifiek opgeleid voor de preventieve mondzorg. Het maakt dus niet uit of je wordt behandeld door een mondhygiënist of een geregistreerd-mondhygiënist. Bij iedere mondhygiënist ben je voor preventieve mondzorg aan het juiste adres, zodat je oud kunt worden met je eigen tanden en kiezen. Maak gerust een afspraak, een verwijzing heb je hiervoor niet nodig. Voor de jeugd (tot 18 jaar) wordt preventieve mondzorg vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl