Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

dinsdag 30 juni 2020

Oproep geregistreerd-mondhygiënisten voor zitting in het tuchtcollege

Per 1 juli start onder artikel 36a Wet BIG een experiment ‘Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist’. Voor een periode van maximaal 5 jaar zullen mondhygiënisten die deelnemen aan het experiment zelfstandig bevoegd zijn voor de drie voorbehouden handelingen uit het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist.

Mondhygiënisten die deelnemen moeten voldoen aan de voorwaarden om zich te kunnen laten registreren in het tijdelijk BIG-register en moeten de titel geregistreerd-mondhygiënist voeren. Geregistreerd-mondhygiënisten vallen voor de duur van het experiment onder het tuchtrecht. NVM-mondhygiënisten is op zoek naar collegae die zitting willen nemen in het Tuchtcollege voor de behandeling van eventuele klachten over een geregistreerd-mondhygiënist. Een voorwaarde is dat je zelf ook deelneemt aan het experiment. Het doel van deze oproep is om een aantal geregistreerd-mondhygiënisten te selecteren zodat bij een tuchtklacht gedurende het experiment tegen een geregistreerd-mondhygiënist een aantal leden benoemd kunnen worden waarna het tuchtcollege kan worden samengesteld.

Taken die je verricht in het tuchtcollege (indien deze noodzakelijk wordt en ingesteld gaat worden)

 • Je neemt deel aan openbare zittingen van het college. Tijdens de zitting lichten de klager en de verweerder hun standpunten toe en stellen de leden van het tuchtcollege vragen aan partijen. Na afloop van de zitting overlegt u met de andere leden van het college en kom je samen tot een oordeel over de zaak en eventueel een op te leggen maatregel; je controleert voortvarend de schriftelijke uitspraken, die door de juristen worden geschreven;
 • Je neemt deel aan raadkamerzittingen (niet-openbare behandelingen) van het college en komt samen met de andere leden van het college tot een oordeel over de zaak;
 • Je geeft desgevraagd advies over de behandeling van zaken aan het secretariaat van het college;
 • Zodra je bent benoemd in een college neem je deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten die door het college of de colleges worden georganiseerd.

Eisen

 • Actuele kennis van je vakgebied;
 • Ten minste vijf jaar relevante ervaring als mondhygiënist, naar verwachting nog een aantal jaren werkzaam in de praktijk en substantieel werkzaam in het beroep waarvoor je bent geregistreerd;
 • Een uitstekende reputatie en draagvlak binnen de eigen beroepsgroep;
 • Opleidingsbevoegdheid strekt tot aanbeveling;
 • Aan jou is in het verleden geen tuchtrechtelijke maatregel opgelegd; een tuchtrechtelijke waarschuwing hoeft echter geen belemmering te zijn;
 • Je participeert in het experiment;
 • VOG-verklaring; deze wordt t.z.t. in de loop van de benoemingsprocedure aangevraagd;
 • Het vermogen om, ook onder druk vanuit de eigen beroepsgroep, onafhankelijk en onbevooroordeeld, zonder aanzien des persoons, een oordeel te formuleren.

Het college kan t.z.t. in een specifiek geval aanvullende eisen stellen. Er kan worden gevraagd naar referenties.

Vereiste competenties

 • Analytisch vermogen
 • Integriteit
 • Rechterlijke attitude
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Goed kunnen luisteren
 • Bereidheid en vermogen tot samenwerken
 • Empathie

Aanmelden
Bij interesse kun je deze kenbaar maken door een e-mail te sturen aan bureau@mondhygienisten.nl onder vermelding van: tuchtcollege geregistreerd-mondhygiënisten.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl