Rapport onderzoek imago mondhygiënist – januari 2024


Eind 2023/begin 2024 heeft onderzoeksbureau DVJ Insights in opdracht van NVM-mondhygiënisten onderzoek uitgevoerd naar het imago van de mondhygiënist onder consumenten en onder mondhygiënisten. Bekijk hieronder het rapport. Hierbij alvast een aantal opvallende resultaten op een rij:

• In totaal bezoekt 41% van de Nederlanders nooit of minder dan 1 keer per jaar de mondhygiënist. 26% hiervan bezoekt de mondhygiënist nooit.
• Van die 26% gaf 33% aan wel te gaan als ‘ik duidelijke uitleg krijg over waarom de mondhygiënist voor mij belangrijk is’.
• Bij specifiek de doelgroep ouders gaat 52% vrijwel nooit naar de mondhygiënist met hun kind. Dit is volgens het onderzoeksbureau ook de doelgroep waar direct de meeste potentie zit.
• De meeste genoemde reden is dat het niet nodig zou zijn. Het ontbreekt daarbij aan kennis, interesse en er schuilt ook angst.
• De associaties van de consument met de mondhygiënist zijn voor 59% positief! De associatie ‘schoonmaken’ komt hierin het sterkst naar voren. Er laat dus nog veel ruimte om de bekendheid van andere diensten te laten groeien.
• Bij de NVM-achterban komt ter vergelijking de associatie ‘preventie’ het sterkst naar voren. Terwijl bij de tandarts dit unaniem hetzelfde is, namelijk ‘controle’.
• In vergelijking tot de consument vindt de NVM-achterban een goede relatie met de behandelaar heel belangrijk. Zij kiezen voor dit beroep vanwege het mensenwerk, het helpen van anderen en vanuit een intrinsieke interesse.

Bestanden:
Rapport onderzoek imago mondhygiënist - januari 2024

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl