Kosten lidmaatschap

Contributiebedragen 2022 
Basislidmaatschap€ 513,00
Toeslag zelfstandig ondernemerschap (vrijgevestigd en zzp)€ 154,00
Eerste jaar na afstuderen€ 99,00
Tweede jaar na afstuderen€ 355,00
Geen individuele gezondheidszorg€ 355,00
Wonend én werkend in het buitenland€ 355,00
Buitengewone leden€ 355,00
Rustende leden (niet werkend) € 158,00
AOW gerechtigde leden – werkend€ 256,00
Docenten opleidingen Mondzorgkunde, niet elders werkend als mondhygiënist€ 99,00
Studentleden (1ste t/m 4de studiejaar)Gratis
Buitenlandse studentleden€ 51,00
Curaçaose Vereniging van Mondhygiënisten€ 169,00
Abonnement NTvM*€ 158,50

 

*Afsluiten van een los abonnement op het NtvM is alleen mogelijk als je geen mondhygiënist bent en niet lid bent van NVM-mondhygiënisten. Voor leden is het abonnement bij het lidmaatschap inbegrepen.

Ben je werkzaam als zelfstandig ondernemer (vrijgevestigd en zzp), dan wordt de basiscontributie voor de op jou betrekking hebbende ledencategorie verhoogd met de toeslag voor het zelfstandig ondernemerschap.

Reguliere leden krijgen €25,- korting bij automatische incasso in één termijn met uitzondering van leden wonend/werkend in het buitenland, docenten en leden eerste jaar na afstuderen. Het is ook mogelijk het contributiebedrag in tien termijnen van je rekening af te laten schrijven (met uitzondering van  rustende leden en docenten). Download hiervoor het Machtigingsformulier 2020.

Bekijk een overzicht van de rechten en plichten per ledencategorie: Informatie Contributie en Ledencategorieën 2022

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl