Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

donderdag 12 maart 2020

Update: coronavirus en de mondzorgpraktijk

Het coronavirus heeft inmiddels ook ons land bereikt en er zijn meerdere besmettingen. Wat betekent dit voor de mondzorgpraktijken? Een update.

NVM-mondhygiënisten en KNMT hebben nauw contact met elkaar over het coronavirus. De ontwikkelingen en adviezen van onder andere het RIVM worden op de voet gevolgd. De KNMT heeft nauw contact met instanties, zoals de IGJ, het ministerie van VWS en de afdeling Infectiepreventie van ACTA. Omdat wij waarde hechten aan eenduidige informatievoorziening binnen de mondzorg, verwijzen wij voor de meest actuele informatie naar de website van de KNMT.
Cliënten kunnen voor actuele informatie over het coronavirus terecht op de website Alles over het gebit.

Uiteraard volgt NVM-mondhygiënisten in dit kader alle belangrijke websites:

Ook nu er besmettingen zijn hoeven de mondzorgpraktijken geen extra voorzorgsmaatregelen te treffen en is het volgen van de Richtlijn Infectiepreventie voldoende. Vooral handhygiëne (hoofdstuk 4, pagina 43) is heel belangrijk om het risico van overdracht van micro-organismen te voorkomen.

Voor iedereen (zorgverlener en cliënt) gelden deze aanbevelingen.

  • Hoest en nies in een tissue/papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog (realiseer je bij niesen/hoesten in je elleboog, dat als je dit doet met lange mouwen aan, je kleding gecontamineerd is en je deze het beste kan verwisselen; nies/hoest je in je onbedekte elleboog, was deze dan meteen). Probeer zo min mogelijk met je handen aan je gezicht te zitten.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
  • Was je handen regelmatig.
  • Geen handen schudden.

Voor de mondzorgverleners:

  • Geadviseerd wordt het landelijke beleid te volgen. Het RIVM is leidend voor de aanpak in Nederland. Als het nodig is zal het RIVM duidelijke instructies geven, ook voor de (mond)zorgverleners.
  • De praktijk kan vooralsnog gewoon open blijven. Als er aanleiding is om andere maatregelen te nemen, zullen we dat melden.
  • Cliënten hoeven niet gecontroleerd te worden bij een bezoek aan de praktijk. Heb je twijfel bij bijvoorbeeld een cliënt die uit een getroffen gebied komt, dan is het advies om telefonisch af te zeggen en de cliënt telefonisch contact op te laten nemen met GGD en de adviezen van de GGD op te volgen.
  • Je kunt via een informatie document de cliënten in de wachtkamer wijzen op de hygiënemaatregelen voor handen en bij hoesten. Je kunt ook een berichtje op je website plaatsen.

FFP2-mondmaskers:

Bovenstaande maskers gaan niet naar mondzorgpraktijken. De GGD zal mondkapjes en overige beschermingsmiddelen gaan verdelen onder alle zorgverleners. De fabrikanten werken hier ook aan mee. Hiermee moet worden voorkomen dat er tekorten ontstaan bij mondhygiënisten, tandartsen en andere mondzorgverleners door doorlopende bestellingen van mondkapjes door bijvoorbeeld ziekenhuizen. Minister Bruins heeft dat 5 maart jl. bekend gemaakt tijdens het Kamerdebat over het coronavirus. Er volgt geen verstrekking van FFP2-mondmaskers naar de praktijken vanuit een landelijke coördinatie.

De WHO geeft tevens informatie voor maatregelen op de (kantoor)werkplek.

Als er landelijk aanpassingen komen passen wij de berichtgeving aan.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl