maandag 03 mei 2021

Landelijk onderzoek ‘Eten met lange tanden’

Thuiswonende oudere mensen hebben regelmatig problemen met mondgezondheid, zoals pijn bij het kauwen. Dit heeft vaak een slechte voedingsinname tot gevolg. Om problemen in de mondgezondheid en voeding te voorkomen, heeft de HAN het Project Eten met Lange Tanden (EMLT) opgestart.

 

Met het onderzoek Eten met Lange Tanden onderzoekt de HAN op welke manier diëtisten en mondhygiënisten deze problematiek op tijd kunnen signaleren. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld.

Dit landelijke onderzoek, dat op 1 maart 2021 van start is gegaan, is verlengt tot 31 mei 2021. Hiervoor zoekt de HAN diëtisten en mondhygiënisten om een vragenlijst af te nemen bij patiënten van 65 jaar of ouder. Het doel is om gegevens van 1.000 patiënten te verzamelen.

Op basis van de resultaten wordt inzicht verkregen welke problemen voorkomen en samenhangen in de mondgezondheid en voedingstoestand bij thuiswonende ouderen.

Aan de hand van deze resultaten wordt vervolgens een verkorte vragenlijst of beslisboom gemaakt, die diëtisten en mondhygiënisten ondersteunt in het signaleren en inschatten van risico’s op problemen met de mondgezondheid of slechte voedingstoestand.

Aanmelden of meer informatie? Bezoek de website van de HAN.

KRM-punten
Wanneer je ten minste drie vraaggesprekken afneemt kunnen er twee KRM-punten worden toegekend. Dit kun je als individuele activiteit opvoeren in de categorie deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Voor het aanleveren van patiëntdata worden twee punten toegekend.

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl