vrijdag 02 december 2022

NVM-mondhygiënist Thérèse Elkerbout succesvol gepromoveerd op haar proefschrift Preventie en Mondhygiëne

Vanmiddag heeft mondhygiënist en NVM-lid Thérèse Elkerbout haar proefschrift Prevention and Oral Hygiene Instructions, toothbrush and mouthwash met succes verdedigd in de Oude Lutherse Kerk van de Universiteit van Amsterdam. Het promotietraject is tot stand gekomen onder begeleiding van de hoogleraren Fridus van der Weijden en Dagmar Else Slot.

 

In dit proefschrift zijn diverse onderwerpen onderzocht en is gekeken naar wat de wetenschappelijk toegevoegde waarde is van instructies, tandenborstels en mondspoeling. Het proefschrift bevat een onderzoek naar websites van tandarts- en mondhygiënistenverenigingen in Engelssprekende landen, waarbij online poetsinstructies worden gegeven. Een vragenlijst over mondgezondheidsgedrag is afgenomen in een Nederlandse parodontologiepraktijk. Hier is gekeken naar het mondhygiënegedrag en de veranderingen na advies en instructie tijdens de parodontale behandeling. Tot slot zijn er drie systematische reviews gedaan:

    • Naar de effectiviteit van poetsen met een elektrische- of een handtandenborstel.
    • Naar het gebruik van chloorhexidine-mondspoeling direct voor of na het poetsen met een sodiumlaurylsulfaat (SLS)-houdende tandpasta.
    • En naar de combinatie wanneer fluoride aan de chloorhexidine-mondspoeling wordt toegevoegd.

Diverse onderwerpen die voor de dagelijkse mondzorgpraktijk van belang zijn om patiënten optimaal te adviseren en instrueren. Het proefschrift is te lezen op ons nieuwe proefschriftenplatform. Lees het proefschrift Preventie en Mondhygiëne

 


Mariska de Ruiter, Thérèse Elkerbout en Eveline van der Sluijs

 

We zijn als vereniging heel trots op het waardevolle onderzoek dat Thérèse heeft verricht en willen haar van harte feliciteren met haar promotie!

 

Interview NTvM

In NTvM editie 8 van 2022 verschijnt er een interview met Thérèse over haar onderzoek. 16 december valt deze bij alle NVM-leden op de mat en is te lezen via www.ntvm.online.

 

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl