zondag 21 maart 2021

Week van de Mondhygiënist ten einde – bedankt voor jullie deelname!

Het was vandaag de laatste dag van de Week van de Mondhygiënist. Hierbij willen we iedereen die iets heeft gedaan om de mondhygiënist deze week extra op de kaart te zetten, enorm bedanken. Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! Samen maken we de boodschap groot!
Wil je nog eens lezen wat we deze week allemaal hebben gedaan? Lees het allemaal bij nieuws op deze website.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl