Abonnement

Leden van NVM-mondhygiënisten ontvangen het NTvM automatisch. Maar ook niet-mondhygiënisten die affiniteit of verwantschap hebben met het beroep mondhygiënist (zoals tandartsen, parodontologen, tandartsassistenten) komen in aanmerking voor een abonnement op het NTvM. Voor afgestudeerde mondhygiënisten geldt dat zij alleen recht hebben op een abonnement in combinatie met het NVM-lidmaatschap.

Het abonnementsgeld bedraagt € 156,00 per jaar. Abonneer je door het aanmeldformulier Abonnement NTvM in te vullen en deze ingevuld per e-mail of post te retourneren aan NVM-mondhygiënisten: bureau@mondhygienisten.nl | Postbus 1166, 3430 BD  Nieuwegein.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl