Nederlands tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM)

NVM-mondhygiënisten geeft een eigen vaktijdschrift uit: het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM). Het NTvM verschijnt acht keer per jaar en kent een onafhankelijke journalistieke redactie.

Het NTvM heeft als doel Nederlandse mondhygiënisten te ondersteunen bij hun beroepsuitoefening, zowel vakinhoudelijk als maatschappelijk. Het tijdschrift informeert in dit kader over nieuwe ontwikkelingen, biedt achtergrondinformatie en stimuleert discussie. NVM-mondhygiënisten nodigt op deze wijze mondhygiënisten uit om op de kwaliteit van de eigen zorg te reflecteren en de eigen praktijkvoering en arbeidsomstandigheden waar mogelijk te verbeteren. Enkele pagina’s zijn exclusief voor informatie vanuit de vereniging. Het lidmaatschap van NVM-mondhygiënisten is onlosmakelijk verbonden met het vaktijdschrift NTvM.

Redactie
De redactie van het NTvM is bereikbaar via redactie@mondhygienisten.nl.

Adverteren?
Voor informatie over adverteren (o.a. personeelsadvertenties) in het NTvM kun je contact opnemen met Misha Stork van Performis via telefoonnummer 073-689-5889. Of vraag de mediakaart op via de website van Performis.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl