Waarom lid worden?

Professioneel in de praktijk

– NVM-logogebruik op eigen uitingen (naambord, website, briefpapier)
– Bij registratie zichtbaar in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM)

Collectiviteit: samen sterk!

– Belangenbehartiging en politieke lobby o.a. bij overheid, zorgverzekeraars, aanpalende beroepsverenigingen en binnen de Europese Unie
– Promotie van het beroep door o.a. de Week van de Mondhygiënist, media-acties en publieksbeurzen
– Collectieve zorgverzekering
– Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
– Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en (beroeps)rechtsbijstandverzekering
– Collectieve aansluiting bij PrikPunt
– Contacten met je collega’s en overige netwerken in de mondzorg
– Aansluiting bij de internationale (IFDH) en Europese mondhygiënistenverenigingen (EDHF)

Ondersteuning beroepsuitoefening: altijd up-to-date

– Beroepsprofiel en Gedragscode
– Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM)
– International Journal of Dental Hygiene (IJDH)
– Scholing via NVM-educatie
– Twee keer per jaar wetenschappelijke congressen
– Gratis regio- en vakgroepbijeenkomsten
– Gratis deelname aan Intercollegiaal Overleg (ICO-groepen)
– Algemene Ledenvergaderingen, ledengids, www.nvmmondhygienisten.nl, digitale nieuwsbrieven

Ledenservice

– Telefonische helpdesk
– Informatie en advies over arbeidsvoorwaarden (werkgever en werknemer)
– Gratis aansluiting bij wettelijk verplichte klachtenregeling (voor zelfstandig ondernemende mondhygiënisten)
– Juridische ondersteuning bij arbeidsconflicten (voor mondhygiënisten in loondienst)
– Aantrekkelijke zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering
– Korting op deelname aan wetenschappelijke congressen
– Korting op registratie in het KRM (kijk voor meer informatie op www.kiesKRM.nl)
– Voordeel op diverse producten zoals: leesmap, naamborden, polo’s, eigen praktijkwebsite e.d.

NB Het lidmaatschap is fiscaal aftrekbaar voor ondernemers.

Kortom, NVM-mondhygiënisten staat borg voor professionele preventieve mondzorg.

Wij ondersteunen ook jouw professionaliteit om “een leven lang een gezonde mond” mogelijk te maken!

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl