donderdag 16 mei 2019

Aankondiging Capaciteitsonderzoek NIVEL

Ervoor zorgen dat er voldoende mondhygiënisten zijn en blijven in Nederland’.

Dat is waarom het NIVEL binnenkort alle leden benadert en vraagt mee te doen aan het onderzoek dat het NIVEL uitvoert in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Deze oproep is dan ook voor alle mondhygiënisten in Nederland.

Het Capaciteitsorgaan geeft het ministerie van VWS elke drie jaar onafhankelijke instroomadviezen voor de opleidingen tot verschillende beroepen in de gezondheidszorg. Onlangs is het Capaciteitsorgaan ook gevraagd een instroomadvies te geven voor tandartsen en mondhygiënisten. Rekening houdend met verschillende toekomstscenario’s, wordt bepaald hoeveel mondhygiënisten moeten worden opgeleid om nu en in de toekomst in de vraag naar zorg door mondhygiënisten te voorzien. De NIVEL-enquête is voor dit instroomadvies van groot belang.

In deze tijd wordt iedereen vaak benaderd voor enquêtes, maar voor dit onderzoek is het cruciaal dat alle mondhygiënisten in Nederland mee doen. Vandaar dat NVM-mondhygiënisten hieraan medewerking verleent en in het kader van dit onderzoek eenmalig de mailadressen verstrekt aan het NIVEL. Ook als je (even) niet meer werkt is het van belang hieraan mee te doen. Alleen dan kan een goede onderbouwing gegeven worden van het instroomadvies. En kan ervoor gezorgd worden dat er voldoende mondhygiënisten zijn en blijven in Nederland.

Binnenkort ontvang je dan een e-mail met een link naar de enquête. Het NIVEL hanteert strenge protocollen als het gaat om privacy en werkt volledig AVG-proof.

Mogen wij rekenen op je medewerking en deelname? Waarvoor alvast: dank!

Heb je vragen aan ons of de onderzoekers? Mail ons gerust via capaciteit@mondhygienisten.nl.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl