woensdag 22 februari 2017

Belangrijke toezeggingen mondzorg in algemeen overleg

Minister Schippers van VWS vindt taakherschikking in de mondzorg onverminderd belangrijk. In het algemeen overleg in de Tweede Kamer van 21 februari stelde ze dat het belangrijk is dat tandartsen en mondhygiënisten elkaar kunnen vinden. Daarom wil ze in een tweede bestuurlijk overleg op 15 maart aanstaande de feiten op tafel krijgen over de röntgenopleiding van tandartsen en mondhygiënisten.

Taakherschikking en het capaciteitsprobleem in de mondzorg waren belangrijke onderwerpen in het algemeen overleg. Schippers sprak hierbij haar waardering uit voor de inspanning van de mondhygiënisten en ze benadrukte dat mondhygiënisten al sinds 2006 klaar zijn voor de taakherschikking. Omdat het onduidelijk is of er een verschil is tussen de röntgenopleiding van mondhygiënisten en tandartsen en mondhygiënisten onderling, is er op 15 maart een bestuurlijk overleg.
Ook de VVD, D66, PvdA en CDA gaven aan voor (preventieve) taakherschikking te zijn, maar benadrukten ook dat het daarbij belangrijk is dat tandartsen en mondhygiënisten niet lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De boodschap was dan ook: geef de partijen de ruimte om er op zeer korte termijn samen uit te komen.

Preventieve mondzorg
Schippers stelde verder dat preventie in de mondzorg steeds belangrijker wordt en gaf aan dat samenwerking met consultatiebureaus wenselijk is. Ze zag hierbij een belangrijke rol voor mondhygiënisten. Ook gaat ze de mogelijkheden onderzoeken voor een publiekscampagne gericht op ouders met een lage sociaaleconomische status.

Capaciteitsonderzoek
Een ander belangrijk agendapunt was het capaciteitsvraagstuk. Er worden jaarlijks te weinig tandartsen opgeleid. In 2016 kwamen er meer tandartsen uit het buitenland, dan dat er dat jaar afstudeerden. De SP dient een motie in over een onderzoek naar opleidingsbehoefte in de mondzorg.  De minister gaf aan het aantal opleidingsplaatsen van tandartsen niet te kunnen verruimen, daar gaat OC&W over. Maar ze zegde toe een mondzorgbreed capaciteitsonderzoek uit te laten voeren, waarvan de resultaten eind 2017 bekend worden gemaakt.

Kwaliteitsrichtlijnen
Een belangrijke vraag tijdens het AO was ook: wat is goede (mond)zorg?  De minister stelde dat het belangrijk is dat het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) snel met kwaliteitsrichtlijnen komt, eind 2017 moet de eerste een feit zijn. De taakherschikking en het experimentartikel  zijn hier niet van afhankelijk en volgen een eigen traject.

Brief met afspraken
Tenslotte zegde de minister toe om voor het zomerreces een brief te sturen met daarin de mondzorgafspraken. Ze maakte daarbij wel de opmerking dat ze daarvoor de Kamer, zoveel eerder als nodig, informeert in het kader van het voorleggen van de mogelijk al een AMvB.

U kunt de opname van het algemeen overleg bekijken via de volgende link: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/mondzorgeerstelijnszorg

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl