donderdag 15 december 2016

Brief Edith Schippers over mondzorg aan voorzitter Tweede Kamer

Op 13 december heeft minister Edith Schippers een brief gezonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake mond- en tandzorg.

In deze brief komen verschillende onderwerpen aan bod, o.a. mondzorg voor risicogroepen, kwaliteit van de mondzorg en capaciteit en taakherschikking.

De inhoud van deze brief wordt door de verschillende partijen op een eigen wijze geïnterpreteerd.

Wij zien in de brief een overzicht van alle activiteiten die op het gebied van de mondzorg worden ondernomen en lezen erin dat de minister haar ingezette beleid voort wil zetten.

Vóór het Algemeen Overleg van 2 februari 2017 wil de minister een extra overleg plannen met alle stakeholders om te praten over de taakherschikking.

Uiteraard is NVM-mondhygiënisten daarbij aanwezig.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl