donderdag 13 juni 2019

Cursus TMS tandheelkunde en Radiologie t.b.v. het experiment

Ben je in het bezit van een bachelordiploma (vierjarig opgeleid of via de upgrading voor bachelor), dan mag je meedoen aan het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist. Naast je diploma heb je ook het certificaat Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) tandheelkunde nodig om mee te kunnen doen. Tijdens de cursus TMS tandheelkunde leer je onder andere veel over veiligheid, risico’s en wet- en regelgeving m.b.t. röntgenstraling.

Daarnaast geldt dat je bekwaam moet zijn in het maken van röntgenfoto’s. Als je dat niet (meer) bent, ben je volgens de wet ook niet bevoegd. Is dat het geval dan adviseren wij aanvullend eveneens de cursus Radiologie te volgen zodat je je bekwaamheid weer op orde hebt en daarmee ook bevoegd bent in het maken van röntgenfoto’s.

Voor zowel TMS tandheelkunde als Radiologie biedt NVM-educatie passende scholing aan. Omdat er verwarring bestaat m.b.t. de inhoud van deze twee cursussen volgt hieronder nadere toelichting ter verduidelijking:

  • TMS tandheelkunde: deze cursus omvat de technische achtergrond. Je leert er onder andere wat je moet weten om een röntgenapparaat te mogen aanschaffen en beheren en over de risico’s van röntgenstraling. Dit certificaat is erkend door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) en dit is wat je nodig hebt naast je bachelordiploma om je in te kunnen schrijven in het tijdelijke BIG-register. Heb je het certificaat TMS tandheelkunde behaald, dan zegt de wet dat je eens per vijf jaar nascholing moet volgen. NVM-educatie biedt deze scholing te zijner tijd ook aan.
  • Radiologie: deze cursus gaat over het daadwerkelijk maken van röntgenfoto’s in de praktijk. Hier leer je meer over insteltechnieken en het beoordelen en interpreteren van de foto’s. Maak je nu al regelmatig röntgenfoto’s in je huidige werksetting en ben je goed in staat om deze te indiceren en te beoordelen? Dan is het niet nodig om deze cursus te volgen, maar zou je kunnen volstaan met de vijfjaarlijkse update radiologie die vanuit de richtlijn radiologie verplicht is en ook door NVM-educatie zal worden aangeboden.

Omdat veel mondhygiënisten bevoegd en bekwaam zijn op het gebied van insteltechnieken, indiceren en beoordelen/interpreteren en daarmee alleen het certificaat TMS tandheelkunde nodig hebben om aan het experiment mee te kunnen doen, heeft NVM-educatie ervoor gekozen om deze scholingen los aan te bieden. Op die manier kun je voor jezelf bepalen of je beide cursussen nodig hebt, of alleen de cursus TMS tandheelkunde.

NVM-educatie benadrukt graag dat indien je langer dan vijf jaar zelf geen röntgenfoto’s meer hebt geïndiceerd, gemaakt, en beoordeeld hebt, het ten zeerste aanbevolen wordt om beide scholingen te volgen. Als je niet meer bekwaam bent, ben je volgens de wet namelijk ook niet meer bevoegd.

Meer informatie over de inhoud van de cursussen en cursusdata vind je in de cursusagenda.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl