vrijdag 18 november 2022

Deze scripties wonnen de NVM Colgate Studieprijs 2022!

Gisteravond is de jaarlijkse NVM Colgate Studieprijs weer uitgereikt. Het delen van kennis op het vlak van preventieve en innovatieve mondzorg is één van de doelstellingen van NVM-mondhygiënisten. Om meer mondhygiënisten te laten delen in de interessante inhoud van scripties, organiseert NVM-mondhygiënisten elk jaar samen met het NTvM (Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne) en, sinds 2022, met Colgate, de NVM Colgate Studieprijs. De NVM Colgate Studieprijs is dé prijs voor de beste en meest originele scriptie die is afgeleverd aan de opleiding Mondzorgkunde. Ook dit jaar heeft weer uitstekende inzendingen opgeleverd, waaruit een mooie top drie van winnaars is gekozen.

Eerste prijs

De drie winnende scripties bestrijken onderwerpen als duurzaamheid, passende zorg en consumentenvoorlichting. De eerste prijs is gewonnen door HU-studenten Tatevic Azarjan en Anahita Poorkyanizadeh met hun scriptie ‘Duurzaamheid binnen de interne kliniek van Mondzorgkunde op de Hogeschool Utrecht: een verkenning van het probleem, oplossing en implementatie’. In deze scriptie wordt ingegaan op waarom er nu niet duurzaam gehandeld wordt in de interne kliniek en hoe deze weerstanden overwonnen kunnen worden. Een mooi actueel thema omdat de gezondheidszorg in Nederland een CO2-voetafdruk heeft van zeven procent door overmatige inkoop en verspilling van materiaal.


Eersteprijswinnaars Tatevic Azarjan en Anahita Poorkyanizadeh, en Christien Timmer van Colgate (midden)

Tweede prijs

De tweede prijs is gewonnen door HAN-studenten Constance Vonck en Manon van Okkeburg met hun scriptie ‘Abrasiviteit van houtskoolbevattende tandpoeders – in Vitro studie’. Deze scriptie gaat in op de rage, door bekende influencers sterk aanbevolen, om ‘houtskoolbevattende tandpoeder’ te gebruiken om zelf je tanden te bleken. Eenduidige conclusies kunnen op het vlak van consumentbescherming nog niet getrokken worden gezien de omvang van de steekproef. Maar toch is de voorzichtige conclusie gerechtvaardigd dat mondhygiënisten hun patiënten mogen waarschuwen om voorzichtig met houtskoolbevattende tandpoeder om te gaan.


Tweedeprijswinnaars Constance Vonck en Manon van Okkeburg, en Christien Timmer van Colgate (midden)

Derde prijs

De derde prijs is gewonnen door HAN-studenten Sophie Beckers en Annelotte Konings met hun scriptie ‘Patiëntervaring binnen de Academische Kliniek Mondzorg Arnhem (AKMA)’. In de scriptie wordt besproken dat er binnen de mondzorg steeds meer aandacht voor de behoefte en feedback van de patiënt is. Mondzorgverleners worden steeds meer, door bijvoorbeeld de overheid, aangemoedigd om regelmatig naar feedback van patiënten te vragen om de kwaliteit van de geleverde zorg te blijven waarborgen. Naast de algemene mondzorgpraktijken is het ook belangrijk om op tandheelkundige onderwijspraktijken de patiëntervaring te onderzoeken. Dit zal studenten en scholen er bewuster van maken welke aspecten samenhangen met betrekking tot de ervaringen van patiënten, waardoor de kwaliteit van de zorg die binnen de opleiding wordt geleverd kan worden verbeterd. Sophie en Annelotte waren niet bij de uitreiking aanwezig.

 

Vanaf begin 2023 zullen artikelen over de inhoud van de scripties in het NTvM worden gepubliceerd.

Foto’s: Suzanne Blanchard

 

Meer informatie over de NVM Colgate Studieprijs

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl