vrijdag 12 april 2019

Doe jij wat extra’s voor de mondzorg van kinderen van 0-4 jaar? 

Bij deze delen we graag de oproep van MeMo Kind:


 

Beste collega-mondhygiënist,

In het project ‘Meet Mondgezondheid Kind’ (MeMo Kind) zijn we bezig met het in kaart brengen van alle initiatieven die zijn gericht op het beschermen en verbeteren van de mondgezondheid van kinderen van 0 tot 4 jaar. Het doel is om zoveel mogelijk ‘best practices’ in beeld te krijgen. Daarna is het de bedoeling om een meetinstrument te ontwikkelen om mondzorgprofessionals te helpen hun interventies te evalueren op effectiviteit. Hiervoor hebben wij uw input nodig.

Wij zouden het bijzonder waarderen als u via een korte web vragenlijst een melding wilt maken van uw specifieke initiatief voor de mondgezondheid van jonge kinderen. Deze is te openen via de link: https://www.formdesk.com/FG/MeMoKind.

Graag willen wij van u weten welke initiatieven u precies onderneemt. Te denken valt aan: ‘Houd je mond Gezond’,  ‘GigaGaaf’, ‘Gewoon Gaaf’ en ‘Gezonde Peutermonden’, maar ook acties die (nog) niet landelijk bekend zijn. Heeft u bijvoorbeeld aparte protocollen ontwikkeld of gebruikt u bepaalde posters of folders in uw praktijk? En ook, hebt u activiteiten buiten de praktijk opgezet, zoals het geven van voorlichting op een consultatiebureau of op een kinderopvang? Kortom elk mogelijk initiatief telt zolang het maar is gericht op de mondgezondheid van jonge kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar.

Op basis van uw gegevens kunnen wij beter zicht krijgen op de extra preventieve inzet van mondzorgverleners voor de mondgezondheid van jonge kinderen en kunnen wij initiatieven ontwikkelen om de effectiviteit daarvan in kaart te brengen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw inbreng.

Met vriendelijke groet,

Team MeMo kind

Dit onderzoek wordt ondersteund door: NVM-mondhygiënisten, NVvK, KNMT en het Ivoren Kruis.

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl