woensdag 29 mei 2024
Beleidsmedewerker Jochem Vrugt van BoerBurgerBeweging (BBB) dook op uitnodiging van NVM-mondhygiënisten een dag in de wereld van de mondhygiënisten. Zijn reactie was enthousiast aan het einde van het werkbezoek: “Ik...

Lees meer

woensdag 22 mei 2024
NVM-mondhygiënisten ziet veel waardering in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB van de voor de professionals in de zorg en de gezondheidszorg. Loes Velthoven-Verlinden, voorzitter NVM-mondhygiënisten: “Deze woorden...

Lees meer

donderdag 16 mei 2024
Op vrijdag 8 november a.s. organiseren wij in de Flint in Amersfoort het NVM-najaarscongres 2024 met het thema Het grote mondhygiënecongres, waarbij we van jong tot oud de focus leggen...

Lees meer

dinsdag 14 mei 2024
Helaas gaan de webinars voor vierdejaarsstudenten Mondzorgkunde, die voor vanavond (Gezondheidsrecht en KRM) en dinsdag 21 mei (Arbeidsrecht en NVM-mondhygiënisten) gepland stonden niet door. Dit komt door onvoorziene omstandigheden, waar...

Lees meer

dinsdag 07 mei 2024
Na een knelpunteninventarisatie in het veld startte een multidisciplinaire werkgroep in december 2022 met de herziening van de richtlijn ‘Mondproblemen in de palliatieve fase’ (2010). Daarna hebben de leden van...

Lees meer

dinsdag 07 mei 2024
“Preventie blijft een van onze belangrijkste speerpunten” In een interview met Dental Tribune vertelt Loes Velthoven-Verlinden over haar ervaringen tijdens de eerste honderd dagen van haar voorzitterschap bij NVM-mondhygiënisten. Ook...

Lees meer

donderdag 18 april 2024
Op 11 april jl. informeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ons via deze brief over hun aanstaande toezichtactiviteiten in de mondzorg. Het is bij de inspectie bekend, dat er...

Lees meer

donderdag 18 april 2024
Van 18% van de medewerkers in de mondzorg is onbekend of de vaccinatiestatus en titerbepaling op orde zijn Begin deze maand publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de resultaten...

Lees meer

dinsdag 16 april 2024
De onderzoeksgroep van het Maastricht UMC+ heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) de eindevaluatie van het Experiment ‘Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist’ in de mondzorg...

Lees meer

woensdag 27 maart 2024
Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de eerstelijnszorgaanbieders teruggebracht tot maximaal drie vragen. De...

Lees meer

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl