donderdag 09 november 2017

ENQUÊTE CAPACITEIT IN DE MONDZORG

Beste collega,

Het bestuur van NVM-mondhygiënisten brengt het verzoek van Panteia en Etil over het onderzoek naar capaciteit in de mondzorg graag onder uw aandacht. Uiterlijk 15 november a.s. zou Panteia graag de reacties ontvangen. Gezien het belang van het onderzoek, vragen wij om uw medewerking. Alvast hartelijk dank.

Verzoek:

Geachte heer, mevrouw,

Panteia en Etil voeren op dit moment in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit naar de capaciteit in de mondzorg. Het ministerie wenst inzicht in de capaciteit van tandartsen en mondhygiënisten die nodig is om aan de huidige en toekomstige vraag naar mondzorg tegemoet te komen.

Voor dit onderzoek maken wij gebruik van een rekenmodel om het benodigde aantal tandartsen en mondhygiënisten te ramen. In het rekenmodel nemen we parameters op over de opleiding, de zorgvraag en het zorgaanbod. Om het rekenmodel te kunnen vullen, hebben wij een web-enquête ontwikkeld die door mondzorgverleners kan worden ingevuld.

Wij stellen het zeer op prijs als u deze enquête vóór 15 november wilt invullen. Om mee te doen aan het onderzoek, klikt u op de link hieronder:

Enquête

Heeft u vragen tijdens het invullen van de vragenlijst? Dan kunt u contact opnemen met Rosanne Oomkens via r.oomkens@panteia.nl of telefonisch via 079-322 21 55.

Bij voorbaat veel dank,

Dr. Rosanne Oomkens (Panteia)
Drs. Jeroen Meuwissen (Etil)

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl