donderdag 30 september 2021

Eric van der Burg nieuwe voorzitter Federatie voor Gezondheid (FvG)

Eric van der Burg wordt per 1 oktober 2021 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Federatie voor Gezondheid (FvG). Hij is sinds 2019 namens de VVD lid van de Eerste Kamer en was tot 2019 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam. Hij neemt het voorzitterschap van de FvG over van Jolande Sap, die na twee termijnen van vier jaar een vitale beweging overdraagt aan haar opvolger. Met Eric gaat de FvG de volgende stap zetten; de beweging van nazorg naar voorzorg nog impactvoller en zichtbaarder maken. “Iedereen moet voor zijn eigen gezondheid kunnen zorgen; helaas is dat nu niet zo.. Dat is mijn drijfveer om me in te zetten voor dit thema. Zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. Preventie is vaak een kwestie van kennis, kunde en mogelijkheden. Ik zet mij in voor preventie in de breedte, ben nooit bezig met grote getallen, maar wil altijd alles vertalen naar het ene individu dat ik ken, omdat ik een samenleving wil waarin de ‘have nots’ meer kansen krijgen”, aldus Van der Burg.

NVM-mondhygiënisten is lid van de Federatie voor Gezondheid vanuit een gezamenlijk doel: de beweging van nazorg naar voorzorg. De verschillende leden van de federatie komen uit diverse domeinen. Domeinoverstijgend en over schotten heen werken partijen aan verbetering van zorg en maatschappij. De federatie is voornamelijk een platform waar mensen en kennis elkaar vinden. Wij willen Eric van der Burg van harte feliciteren met zijn voorzitterschap en willen zijn voorganger Jolande Sap hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking afgelopen jaren.


Eric van der Burg

Over de Federatie voor Gezondheid
De Federatie voor Gezondheid (FvG) zet zich in voor de maatschappelijke beweging van nazorg naar voorzorg, van gezond maken naar gezond houden. Waar ons huidige zorgsysteem primair is ingericht op het beter maken van zieke mensen, stuurt zij aan op zowel collectieve als individuele gezondheid en veerkracht om ziekte te helpen voorkomen dan wel beter hanteerbaar te maken. Alleen zo kan onze samenleving als geheel gezond en veerkrachtig worden en blijven.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl