donderdag 07 juni 2018

Folder mondzorg voor statushouder nu beschikbaar in het Nederlands

De digitale folder ‘Mondzorg’ voor statushouders is vanaf nu beschikbaar voor (mond)zorgprofessionals. Deze folder kan gebruikt worden in de voorlichting over mondzorg aan statushouders. De geïllustreerde folders zijn beschikbaar in eenvoudig Nederlands en zal in ieder geval nog vertaald worden in het Engels, Tigrinya en Arabisch. Deze folder is door Pharos en GGD GHOR Nederland ontwikkeld in het kader van Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met professionals vanuit de GGD, NVM-mondhygiënisten en KNMT in de Vakgroep Collectieve Tandheelkundige Preventie en statushouders.

 

Hoe te gebruiken?

De folder is te gebruiken door (mond)zorgprofessionals die met statushouders werken en die in hun dagelijkse praktijk vragen krijgen of voorlichting geven over mondzorg. De folder is geschikt ter ondersteuning van de voorlichting en om mee te geven aan statushouders. De folder is opgedeeld in:

  1. Tanden poetsen
  2. Bezoek aan de tandarts of mondhygiënist
  3. Kosten tandarts of mondhygiënist

De folder kan per deel of in zijn geheel digitaal ingezet worden of geprint worden.

De contactgegevens van de mondzorgpraktijk, JGZ-organisatie of GGD kan aan de folder toegevoegd worden.

 

Download de folder.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl