dinsdag 07 mei 2024

Geef commentaar op de conceptrichtlijn ‘Mondproblemen in de palliatieve fase’

Na een knelpunteninventarisatie in het veld startte een multidisciplinaire werkgroep in december 2022 met de herziening van de richtlijn ‘Mondproblemen in de palliatieve fase’ (2010). Daarna hebben de leden van deze werkgroep de richtlijntekst geschreven. In deze conceptrichtlijn staan voor alle zorgverleners die daarmee te maken hebben, aanbevelingen voor het behandelen van patiënten met klachten in het orofaciale gebied in de palliatieve fase.

Wij leggen nu graag de concepttekst van deze richtlijn voor feedback voor aan jou, als mondhygiënist. Graag ontvangen wij voor woensdag 12 juni a.s. commentaar op deze conceptrichtlijn via dit reactieformulier. Je kunt dit formulier mailen naar saskia.kleinvelderman@mondhygienisten.nl.

De conceptrichtlijn ‘Mondproblemen in de palliatieve fase’ wordt ook voorgelegd aan wetenschappelijke verenigingen, andere beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en relevante koepelorganisaties.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl