vrijdag 02 oktober 2020

Gezocht: lid NVM-studentencommissie vanuit de HU met start januari 2021

Voor het studiejaar 2020/2021 zoeken wij vanuit de HU een nieuw lid voor onze studentencommissie, vanwege het afstuderen van één van de huidige studentleden in januari 2021.

Wat wordt er van je verwacht?

Je bent studiejaar 2020/2021 eerste- of tweedejaars student. Je verbindt je voor de hele resterende studietijd aan de studentencommissie van NVM-mondhygiënisten.

Wij zoeken enthousiaste studenten die achter het belang van een beroepsvereniging staan en actief mee willen denken over het studentenbeleid. Dit betekent out of the box denken en zowel gevraagd als ongevraagd adviezen geven over hoe NVM-mondhygiënisten het beste kan aansluiten bij studenten. Omdat jij het aanspreekpunt voor de studenten van je opleiding zult zijn, vinden we het belangrijk dat je gemakkelijk benaderbaar bent, behulpzaam, sociaal en betrouwbaar. We vragen een flexibele houding als het gaat om beschikbaarheid. Wij zoeken leden die tijd kunnen en willen vrijmaken om zich in te zetten voor NVM-mondhygiënisten binnen deze commissie, gedurende het hele studiejaar. Ook af en toe in de weekenden en avonden. Je kunt als geen ander samenwerken.

Studenten hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV). Dit is binnen NVM-mondhygiënisten zo geregeld dat je als lid van de studentencommissie de studenten van je opleiding vertegenwoordigt, door daar een stem uit te brengen namens alle studenten Mondzorgkunde van jouw opleiding. Als lid van de studentencommissie is het daarom belangrijk dat je je inleest op de agendapunten die tijdens de ALV worden besproken en aanwezig bent op de ALV.

Wat zijn je taken?

Je woont één keer per twee maanden een vergadering bij op ons kantoor in Utrecht of online via Teams, je bent beschikbaar tijdens congressen of de ALV om te assisteren en helpt bij de promotie ervan, je zet je in tijdens diploma-uitreikingen en de introductieweek, geeft een presentatie over NVM-mondhygiënisten aan eerstejaars studenten, je werkt mee aan de inhoud van de studentenpagina’s in het NTvM, je denkt (gevraagd en ongevraagd) mee over wat wij als beroepsvereniging voor studenten kunnen betekenen, bent dan ook af en toe aanwezig tijdens meedenkavonden en overleggen, etc.

Wat bieden wij jou?

Voor het bijwonen van de vergaderingen ontvang je een vacatie- en reiskostenvergoeding. Voor assistentie tijdens congressen ontvang je een cadeaubon. Verder biedt deze ervaring jou dat je contacten opdoet met andere MZK-studenten én mondhygiënisten uit heel Nederland, ervaring opdoet bij een beroepsvereniging, dit ook heel goed staat op je cv en er tijdens je aanwezigheid op congressen ook de ruimte is om de lezingen bij te wonen.

Interesse?

Heb je interesse? Stuur dan een motivatiemail naar: studentencommissie@mondhygienisten.nl. We zien je reactie met belangstelling tegemoet!

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl