maandag 29 januari 2024

Heb jij ervaring met geweld en seksuele intimidatie op het werk? Doe mee aan het onderzoek!

Studies hebben aangetoond dat de gezondheidszorgsector wordt beschouwd als een van de sectoren die het meest vatbaar zijn voor blootstelling aan geweld op de werkplek. Uit de resultaten van een recente systematische review blijkt dat fysiek en verbaal geweld en seksuele intimidatie de meest voorkomende vormen van geweld tegen mondgezondheidsprofessionals zijn. Er is alleen een gebrek aan onderzoek dat zich richt op geweld op de werkplek, specifiek tegen mondhygiënisten. Reden voor Matilde Ramos Dos Santos, collega mondhygiënist aan de Faculdade de Medicina Dentária – Universidade de Lisboa, Portugal, om het onderzoek voor haar masteropleiding te wijden aan dit onderwerp. Zij heeft alle bij de European Dental Hygienists Federation aangesloten landen gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek.

 

Het doel van dit onderzoek is om de frequentie van ervaringen van mondhygiënisten met geweld en seksuele intimidatie op het werk te beoordelen. Om daarmee een instrument te creëren en te valideren, dat de ervaringen met geweld en seksuele intimidatie van mondhygiënisten op het werk te evalueren. Daarnaast worden de frequentie en prevalentie van dergelijke handelingen tussen landen met elkaar vergeleken.

 

De bevindingen en conclusies van dit onderzoek zullen voor wetenschappelijke doeleinden worden verspreid, waarbij de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de gegevens te allen tijden zullen worden gewaarborgd. Deelname aan dit onderzoek brengt geen risico met zich mee voor de deelnemers. Met de onderzoekers is afgesproken dat de resultaten van de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek, met NVM-mondhygiënisten zullen worden gedeeld. Uiteraard met inachtneming van de vertrouwelijkheid en anonimiteit.

 

Heb jij ervaring met geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer? Dan zouden wij het erg op prijs stellen als jij mee doet aan dit onderzoek. Om deel te nemen is alleen het invullen van een enquete nodig. Om deze in te vullen kun je onderstaande link gebruiken:

Enquête invullen

De enquête bestaat uit 2 delen: het eerste deel verzamelt sociodemografische informatie, het tweede verzamelt informatie over ervaringen met geweld en seksuele intimidatie op het werk.

 

Het invullen van de enquête zal ongeveer 5-7 minuten duren. Op elk moment heb jij het recht om je deelname aan het onderzoek stop te zetten of contact op te nemen met de onderzoekers voor meer informatie en verduidelijking.

 

Door de enquête in te vullen en in te dienen, bevestig jij dat je de hierboven verstrekte informatie begrijpt en ermee akkoord gaat.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl