vrijdag 19 november 2021

Inzetbaarheid mondzorgverleners en vervroegde sluitingstijden

We krijgen vragen binnen over de inzetbaarheid van de mondzorgverleners als er COVID-19 in het spel is. Volg hierbij het inzetbaarheidsschema dat bij de Leidraad Mondzorg Corona hoort (zie het onderstaande bericht van 15 november). De Commissie Leidraad Corona Mondzorg monitort de pagina’s van LCI en RIVM zodat het inzetbaarheidsschema zorg snel aangepast kan worden.

De consequenties van de maatregelen die op 12 november 2021 zijn medegedeeld, zijn nog niet verwerkt omdat de officiële RIVM-documenten nog niet zijn aangepast.

Tevens is het belangrijk om te vermelden dat de vervroegde, verplichte sluitingstijden als gevolg van de coronapandemie niet gelden voor instellingen waar zorg verleend wordt. Praktijken die ‘s avonds patiënten ontvangen kunnen dat dus blijven doen.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl