dinsdag 30 april 2019

Joke Kwakman nieuw hoofdsbestuurslid KNMT

NVM-mondhygiënisten feliciteert Joke Kwakman van harte met de nieuwe functie als hoofdbestuurslid van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Joke Kwakman voltooide haar studie Tandheelkunde in 1982 in Nijmegen, waarna ze daar is opgeleid tot specialist Mondziekten en Kaakchirurgie. Momenteel werkt ze als mka-chirurg in het Ikazia Ziekenhuis en de Havenpolikliniek in Rotterdam, en in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en Hellevoetsluis. Kwakman heeft diverse publicaties over mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in (inter)nationale tijdschriften op haar naam staan. Naast haar werkzaamheden als mka-chirurg leidt zij sinds 2006 coassistenten Tandheelkunde op in Nijmegen. Ook op bestuurlijk niveau is Kwakman al bijna dertig jaar actief. Zo was ze voorzitter van de Specialisten Registratie Commissie van de KNMT en secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie (NVMKA).

De huidige bestuursleden Wolter Brands (voorzitter), Henk Donker (penningmeester) en Richard Kohsiek (lid) zijn door de leden voor drie jaar herbenoemd. NVM-mondhygiënisten wil Joke Kwakman en het bestuur van de KNMT, in deze nieuwe samenstelling, veel succes wensen.

Joke Kwakman

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl