donderdag 07 december 2017

Kamervragen over het aantal opleidingsplaatsen van tandartsen

Via de vaste Kamercommissie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn recent vijf Kamervragen gesteld aan Ingrid van Engelshoven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Bruno Bruins (minister voor Medische Zorg) betreffende de numerus fixus in de opleidingen voor (tand)artsen in Nederland. Deze vijf Kamervragen zoomen specifiek in op de thema’s capaciteit en salaris van de tandartsen en artsen. Minister Bruno Bruins geeft in het antwoord namens beide ministers aan, dat ze graag eerst de resultaten van het lopende Panteia-onderzoek willen afwachten alvorens uitspraken te doen over het aantal opleidingsplaatsen. Tevens vermeldt hij dat, op basis van onderzoek in 2013, op dit moment uitgegaan wordt van voldoende tandartsen in de mondzorg. NVM-mondhygiënisten is blij dat er aandacht is voor het onderwerp en blijft de uitkomsten van het onderzoek van Panteia stevig monitoren en volgen, om te zien of vanuit valide data de zorgvraag en de daarbij benodigde capaciteit bepaald wordt. Daarbij zet NVM-mondhygiënisten blijvend in op politieke aandacht voor de (preventieve) mondzorg.

Bekijk hier de kamervragen met de daarop door de regering gegeven antwoorden.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl