vrijdag 15 oktober 2021

Landelijke campagne ‘De Mond Niet Vergeten’ van start!

In Nederland verdienen mondverzorging en mondzorg voor kwetsbare ouderen extra aandacht. Met het klimmen der jaren gaat de mondverzorging vaak achteruit, waardoor ouderen te maken kunnen krijgen met diverse problemen in de mond. Reden voor de stichting De Mond Niet Vergeten! om, in tegenstelling tot eerder bericht, op 18 oktober 2021 met een informatiecampagne te starten. Deze campagne richt zich direct op ouderen en hun mantelzorgers. 

 

 

Met deze campagne willen we mantelzorgers en ouderen bewust maken van het belang van dagelijkse mondverzorging, informeren over de mogelijkheden en ze tot actie aanzetten. Om dit te realiseren zijn er diverse informatiematerialen ontwikkeld, waaronder:

  • Radiocommercials met bijbehorende advertentie, waarin wordt verwezen naar de QuickScan op de website van De Mond Niet Vergeten! Na het doorlopen van deze QuickScan volgt een uitslag die inzicht geeft in de risico’s en belemmeringen voor een goede mondverzorging bij ouderen. De campagne nodigt mantelzorgers uit om meer te weten te komen hoe het bij hun vader of moeder zit en hoe ze hierbij kunnen helpen.

Naast deze radiospotjes en de QuickScan is ook een toolkit beschikbaar met materialen die te gebruiken zijn door (mond)zorgverleners, relevante verenigingen en zorgkoepel(s), waaronder:

  • een persbericht voor lokale media;
  • berichten en afbeeldingen voor social media;
  • een online magazine met ervaringsverhalen en praktische tips;
  • artikelen voor websites, nieuwsbrieven en vakbladen;
  • meest gestelde vragen en antwoorden;
  • een filmpje voor wachtkamerschermen.

De toolkit (inclusief radiocommercials en advertentie) kun je vinden op onze campagnepagina. Met deze middelen kun je een bijdrage leveren aan deze campagne in jouw praktijk en binnen samenwerkingsverbanden.

Heb je vragen over deze campagne? Op de website van De Mond Niet Vergeten hebben we al verschillende antwoorden op een rij gezet. Maar je kunt vanzelfsprekend ook je vraag mailen: contact@demondnietvergeten.nl.

 

Samen zetten we het belang van mondzorg bij kwetsbare ouderen op de kaart!

 

Over de stichting De Mond Niet Vergeten!
De stichting De Mond Niet Vergeten! is in 2018 opgericht en heeft ten doel de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen te bevorderen. De stichting is het initiatief van drie organisaties, namelijk de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl