dinsdag 09 januari 2018

Marjan Boonzaaijer Hoofd Kwaliteitsregister Mondhygiënisten

Woensdag 10 januari start Marjan Boonzaaijer als Hoofd Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). Een mooie kans om in deze rol het kwaliteitsbeleid van mondhygiënisten verder vorm te geven, zoals ze zelf zegt. In de volgende NTvM van 6 februari kun je verder kennismaken met Marjan Boonzaaijer.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl