Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

vrijdag 19 juni 2020

Meer bevoegdheden voor mondhygiënisten vanaf 1 juli 2020

Samenwerkingsafspraken
Op 1 juli gaat het experiment ‘Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist’ in de mondzorg van start. Vierjarig opgeleide mondhygiënisten die zich hebben ingeschreven in het BIG-register mogen dan zonder opdracht van een tandarts primaire caviteiten behandelen, verdoving toedienen en röntgenfoto’s indiceren, maken en beoordelen. Voor een goed verloop van het experiment hebben NVM-mondhygiënisten, KNMT en ANT samenwerkingsafspraken gemaakt.

Nagaan of patiënt ook tandarts heeft
Zo is afgesproken dat een geregistreerd-mondhygiënist, zoals de mondhygiënist met de extra bevoegdheden gaat heten, altijd na zal gaan of de patiënt is ingeschreven bij een tandarts. Zo niet, dan heeft de geregistreerd-mondhygiënist een inspanningsverplichting om er bij de patiënt op aan te dringen zich alsnog bij een tandarts in te schrijven. Als hij/zij dit desondanks niet wil, dan is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om tandheelkundige zorg bij een tandarts te krijgen.

Tandarts stelt zorgplan volwassenen op
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt rondom het zorgplan. Zo zal het zorgplan voor volwassenen (>18 jaar) worden opgesteld door de tandarts. Wel kunnen op verzoek van de patiënt delen van dat plan in overleg met de geregistreerd-mondhygiënist worden vastgesteld. Als een patiënt expliciet de geregistreerd-mondhygiënist als hoofdbehandelaar wil, dan zal deze voor bijzonderheden, waarbij afstemming met de tandarts waarschijnlijk is, het zorgplan in overleg met de tandarts vaststellen. Het is hierbij belangrijk dat de afspraken voor beide behandelaars duidelijk en werkbaar zijn.

Spoedzorg, röntgen en kinderen
Verder zijn er afspraken gemaakt rondom spoedzorg, röntgenopnamen en mondzorg voor kinderen.

Zo werkt dat: geregistreerd-mondhygiënist
Een mondhygiënist die gebruik wil maken van de verruimde bevoegdheden moet zorgen voor een (tijdelijke) BIG-registratie. Voorwaarde voor inschrijving is een diploma van de hbo-opleiding Mondzorgkunde, uitgereikt in het jaar 2006 of later, en een certificaat stralingsbescherming (Toezichthouden Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde; TMS). Ingeschreven mondhygiënisten moeten vervolgens de beschermde titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’ voeren.

Na 5 jaar besluit over uitbreiding bevoegdheden
Het experiment met taakherschikking duurt maximaal vijf jaar. Tijdens die periode wordt het experiment geëvalueerd. Er wordt onder meer gekeken of de inzet van de geregistreerd-mondhygiënist doelmatig is en de kwaliteit van zorg voor de patiënt niet in het geding is. Als dat zo blijkt te zijn bij de eindevaluatie eind 2023, kan de Tweede Kamer daarna definitief besluiten om de geregistreerd-mondhygiënisten voor het prepareren en vullen van primaire caviteiten, het toedienen van verdoving en/of het maken van röntgenfoto’s zelfstandige bevoegdheid te verlenen.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl