Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

donderdag 08 december 2022

Mondhygiënisten kunnen door gestegen energiekosten niet investeren in energietransitie

De uitslagen van de enquête over de gestegen energiekosten zijn binnen. Deze enquête is door NVM-mondhygiënisten uitgezet onder mondhygiënisten met een zelfstandige praktijk. De conclusie is gerechtvaardigd dat mondhygiënisten veel hinder ondervinden van de zeer hoge energiekosten en hierdoor niet in staat zijn om een in de zorg gewenste energietransitie in te zetten. Veel mondhygiënisten geven aan dat ze niet op korte termijn de omschakeling naar een duurzame transitie kunnen doen, en een gedeelte van de mondhygiënisten geeft aan dat als de energiekosten op dit niveau blijven, zij hun praktijk moeten opgeven.

Vandaar dat NVM-mondhygiënisten pleit voor een investeringsfonds voor de energietransitie in de eerste lijn, en compensatie voor mondhygiënisten die ernstig in de problemen dreigen te komen. Te meer omdat mondhygiënisten niet in aanmerking komen voor de huidige compensatiemaatregelen. NVM-mondhygiënisten zal dit standpunt inbrengen voor de behandeling van de najaarsnota in de Tweede Kamer 14 december a.s.

 

De achtergrond van het uitzetten van deze enquête is dat de energieprijzen bijna dagelijks stijgen en hoge kosten veroorzaken. Tot nu toe zijn er geen specifieke compenserende maatregelen voor zelfstandige praktijken in de mondzorg. Er zijn wel algemene compensatieregelingen voor individuen en MKB-bedrijven.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel (zeven procent) uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. Ondanks de fors gestegen energiekosten, in een aantal gevallen zelfs een verviervoudiging van de energierekening bij diverse leden, komen over het algemeen de praktijken van mondhygiënisten hier niet voor in aanmerking. Ook voor de maatwerkafspraken met zorgverzekeraars komen mondhygiënisten niet in aanmerking omdat het hier gaat over gecontracteerde zorg.

Kwetsbaarheid praktijken mondhygiënisten

Deze energiekosten vallen buiten het normale ondernemersrisico. De praktijken zijn kwetsbaar omdat 65,9 procent een variabel contract heeft, en bij 40,7 procent van de mondhygiënisten met een vast contract loopt dit contract af binnen een half jaar. Veel mondhygiënisten willen investeren in een duurzame praktijk, maar kunnen niet op korte termijn overschakelen: 67,8 procent. Het grootste deel van de mondhygiënisten heeft hier een half jaar (50 procent) voor nodig, de rest zelfs langer.

Meer dan een kwart van de praktijken geeft aan in financiële problemen te komen als de energiekosten op dit hoge niveau blijven, en 10 procent van de praktijken geeft zelfs aan dan te moeten stoppen. En dat is gezien de schaarste van zorgverleners in de mondzorg een slechte ontwikkeling voor de mondzorg en de patiënten, die geen continuïteit van zorg krijgen.

Bereidheid mondhygiënisten tot energietransitie

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van mondhygiënisten. De CO2-voetprint in de zorg bedraagt zeven procent van het totaal. Veel praktijken willen overschakelen naar duurzame en betaalbare vormen van energie. Maar gezien de hoge energiekosten zijn de zelfstandige praktijken niet in staat om snel de gewenste energietransitie te maken. Zij hebben niet het benodigde geld beschikbaar om te investeren. Dus de concrete vraag van NVM-mondhygiënisten aan de overheid is: Investeer vanuit de overheid in de gewenste energietransitie vanwege duurzaamheid, maar ook voor de continuïteit van mondzorg.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl