Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

maandag 14 december 2020

Mondzorg blijft toegankelijk tijdens ‘harde lockdown’

Medische contactberoepen, zoals in de mondzorg, kunnen de komende tijd zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. Dit heeft minister-president Rutte gezegd tijdens zijn toespraak over de ‘harde lockdown’.

Mondzorgverleners die tijdens de lockdown kinderopvang nodig hebben, kunnen hiervan gebruik maken. De kinderopvang blijft namelijk open voor kinderen van ouders in ‘vitale beroepen’.

De Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT is zich ervan bewust dat de maatregelen tot een terugloop in patiëntenbezoek kunnen leiden. De alliantie monitort data hierover nauwgezet en heeft hierover al contact gezocht met overheid en verzekeraars.

Patiënten die twijfelen over hun bezoek aan de mondzorgpraktijk vinden daarover informatie op allesoverhetgebit.nl

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl