dinsdag 23 november 2021

Mondzorg geen luxeproduct maar essentiële zorg

Mondzorg is essentiële zorg waarvan niemand verstoten mag worden door financiële uitdagingen of problemen. Op dit moment vermijdt een groot deel van de Nederlanders een bezoek aan de mondhygiënist, tandarts, of tandprotheticus omdat ze het simpelweg niet betalen kunnen. Wij vinden het dan ook een goede ontwikkeling dat afgelopen zaterdagavond in Kassa aandacht is besteed aan dit probleem. Zoals Rox en Peter in de uitzending aangeven, is je gezicht je visitekaartje en helpt een verzorgd gebit je re-integreren in de samenleving. Mondzorg is daarom in de ogen van NVM-mondhygiënisten geen luxeproduct maar essentiële zorg. Niemand zou met pijn door het leven moeten gaan.

Mondzorg terugbrengen in het basispakket. Het klinkt als een ideale oplossing, maar dat is het helaas niet. De groep Nederlanders met financiële problemen is er niet mee geholpen, voor de overige Nederlanders zullen de kosten van mondzorg waarschijnlijk ook gaan stijgen. Beide groepen zullen namelijk geconfronteerd worden met een eigen risico op hogere premies. Dit betekent dat zij de kosten voor mondzorg grotendeels zelf zullen gaan betalen. Zelfs als het eigen risico voor mondzorg niet zou gelden, blijft het vervolgens de vraag wat de vergoeding uit het basispakket dan precies gaat worden en hoe hoog premie’s gaan worden. Kijken we naar de grote uitdagingen die wij als samenleving al hebben om de zorg te kunnen betalen met daarnaast een toenemende zorgvraag, dan is de verwachting dat het basispakket minimaal zal zijn en een premieverhoging en toename van eigen kosten onvermijdelijk. Daarnaast creëer je op de lange termijn een situatie waarbij je als consument, net als bij medicijnen, geen keuze meer hebt in de zorg die je ontvangt. Zorgverzekeraars bepalen dan de keuze en dat is meestal de goedkoopste oplossing op dat moment, niet de beste.

Zoals uit het rekenvoorbeeld van Kassa blijkt, kan een aanvullende verzekering een mooie oplossing zijn. Mits je het betalen kan. Voor degenen die dat niet kunnen, is bijzondere bijstand beschikbaar. Ze weten alleen vaak niet dat deze financiële bijstand er is en hoe ze deze moeten aanvragen. Het is daarom belangrijk dat er goede voorlichting gegeven wordt aan mensen in een dergelijke positie.
Daarnaast is het beleid per gemeente op het gebied van financiële bijstand verschillend. Als het beleid goed afgestemd is en voor elke gemeente gelijk getrokken wordt, dan zijn mensen met die route uitgebreider geholpen dan wanneer je de mondzorgkosten in de basisverzekering organiseert. Dat betekent wel dat gemeenten handvatten nodig hebben. Wat heeft iemand nodig om pijn- en zorgvrij door het leven te gaan? De Mondzorgalliantie (een samenwerking bestaande uit NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT) heeft daarom samenwerking gezocht met het ministerie van VWS en SZW en wil gezamenlijk met gemeenten en zorgverzekeraars tot verbeteringen komen om de lokale voorzieningen beter te benutten.

Tot 18 jaar zit mondzorg in het basispakket. Een keuze van de overheid met een achterliggende reden. Je wordt met een gaaf gebit geboren en vanaf het eerste tandje kun je terecht bij de mondhygiënist. De basis van het houden van een gezonde mond zit hem in het zelf goed verzorgen van je gebit en het letten op je eet- en drinkmomenten. Jouw persoonlijke mondverzorging thuis heeft dus de grootste impact op het voorkomen van problemen en daarmee hoge kosten van gebitsreparatie door een tandarts in de toekomst. En dat is niet wat mensen willen horen, wel wat werkt. Het checken van een rekening is altijd goed, of deze nu door de tandarts of mondhygiënist gestuurd wordt. Besef je wel dat voor het voorkomen van problemen in je mond tijd geïnvesteerd moet worden in instructie en uitleg hoe jij zelf het beste je mond kunt verzorgen.

NVM-mondhygiënisten maakt zich hard voor een toekomstbestendige oplossing waar mensen met financiële problemen echt iets aan hebben. Wij focussen ons in eerste instantie op het voorkomen van problemen in de mond. Voor mensen die op dit moment tegen hoge kosten voor mondzorg aanlopen, ligt de meest effectieve oplossing dus bij gemeenten. Er moet voldoende financiële bijstand zijn om geholpen te worden, ongeacht waar je woont.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl