Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

dinsdag 21 april 2020

Mondzorgpraktijken kunnen reguliere zorg hervatten

21-04-2020: 21.30

Op 16 maart jl. hebben de gezamenlijke mondzorgkoepels geadviseerd alle reguliere mondzorg op te schorten, dit advies is door VWS en IGJ tot veldnorm verheven. Het was op dat moment onduidelijk hoe verantwoorde en veilige mondzorg verleend kon worden. Daarnaast hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om de besmettingscurve af te vlakken en overheidsbeleid te ondersteunen.

De koers van het advies, en later de veldnorm, is erkend door de toegezegde steunmaatregelen. Na ruim drie weken hard werken achter de schermen en in goed overleg met de stakeholders publiceren wij vandaag onze eigen richtlijn waarmee mondzorgverleners op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere zorg kunnen hervatten. Deze leidraad is voorgelegd aan het RIVM, de IGJ en aan VWS. Wij kunnen melden dat mondzorgpraktijken vanaf morgen 22 april de reguliere zorg kunnen hervatten nu vandaag is ingestemd met de definitieve Leidraad Mondzorg Corona.

Leidraad Mondzorg Corona
De definitieve Invalid download ID. Mondzorg Corona omvat:
• De triage van de verschillende patiëntengroepen, zoals gedefinieerd door het
RIVM, met inachtneming van de gangbare methoden van infectiepreventie en
aangevuld met tijdelijke extra maatregelen om tegemoet te komen aan het
verzoek van ‘social distancing’ door de Rijksoverheid.
• De benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Definities van spoed en noodzakelijke niet-reguliere mondzorg.
• Aanvullende hygiënemaatregelen voor de mondzorgpraktijk op het algemene RIVM-advies.

Tevens ter aanvulling op de Leidraad voor je beschikbaar gesteld:
• Appendix 1: Invalid download ID. over triage van patiënten in de mondzorgpraktijk.
• Appendix 2: een aantal voorbeelden van communicatie met patiënten.

Persconferentie
Vandaag is tijdens de wekelijkse persconferentie de mondzorg kort aan de orde geweest. Premier Rutte stelde dat tandartsen en mondhygiënisten “al open konden”. Meer precies is het zo dat wij nooit dicht zijn geweest, maar de reguliere zorg hebben opgeschort tot het moment waarop we deze weer verantwoord kunnen leveren.

Met de definitieve vaststelling van de Leidraad Mondzorg Corona kan onze koers worden vervolgd. Vanaf morgen 22 april kunnen mondzorgpraktijken de reguliere mondzorg op verantwoorde en gepaste wijze hervatten. Dit houdt in dat alle mondzorgverleners en mondzorgpraktijken daarbij de Leidraad Mondzorg Corona volgen.

Tot slot willen wij benadrukken dat er de afgelopen weken ontzettend hard is gewerkt door de gezamenlijke mondzorgkoepels en de Commissie Leidraad Mondzorg om alle bovenstaande voorbereidingen te treffen. Hierover is intensief overleg gevoerd met VWS, NZa, ZN, RIVM en IGJ. Wij zijn hen erkentelijk voor de ondersteuning die hierbij is geboden. Nu alle voorbereidingen zijn getroffen, kunnen mondzorgverleners reguliere mondzorg hervatten. Wij doen daarbij een beroep op jou om dat op verantwoorde en gepaste wijze te doen.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl