donderdag 07 december 2017

Nieuwe Terugkomdagen voor ICO-begeleiders bekend

NVM-mondhygiënisten stelt begeleiders van ICO-groepen die in voorgaande jaren zijn opgeleid in de gelegenheid hun kennis en vaardigheden op te frissen en/of nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Hiervoor organiseert NVM-mondhygiënisten jaarlijks twee terugkomdagen in Utrecht-Papendorp, één in het voorjaar en één in het najaar.
Je kunt zelf een keuze maken. Wellicht is bepaalde theorie weggezakt of zijn er vaardigheden die je nog minder goed beheerst?
Deze dagen worden door een externe trainer verzorgd en worden door NVM-mondhygiënisten bekostigd voor haar leden. Als ICO-begeleider ben je verplicht om eenmaal per vijf jaar een terugkomdag bij te wonen. De data voor 2018-2019 zijn inmiddels bekend en je kunt je hiervoor aanmelden via de tab Evenementen op de NVM-ledenwebsite.

• Dinsdag 13 maart 2018 van 13.30-18.00 uur: meten van resultaten van zorg
• Vrijdag 9 november 2018 van 10.00-15.00 uur: communicatie
• Donderdagavond 14 maart 2019 van 16.00-20.30 uur: literatuur zoeken
• Vrijdag 8 november 2019 van 10.00-15.00 uur: intervisie/model Bateson

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl