donderdag 18 februari 2021

Nieuwe updates Leidraad Mondzorg Corona

Leidraad Mondzorg Corona, versie 6.3 is verschenen. In deze versie is ‘Patiëntengroep B’, de groep die een verhoogd infectierisico loopt, iets uitgebreid ten opzichte van versie 6.2. Daarnaast is de definitie van ‘overige nauwe contacten’ aangepast.

Nieuw in versie 6.3 is dat mensen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen nu vanaf 12 jaar onder ‘Patiëntengroep B’ vallen. Dit was 18 jaar. ‘Patiëntengroep B’ is de risicogroep met een verhoogde kans op infectie en die daardoor alleen behandeld kan worden in spoedeisende gevallen.

Deze aanpassing betekent ook  dat het triageschema behorend bij de Leidraad en het Addendum Triage Bijzondere Doelgroepen is geactualiseerd. Dat document bevat informatie over te nemen aanvullende maatregelen voor mondzorgverlening aan cliënten in verpleeghuizen en binnen de instellingen voor gehandicaptenzorg.

Deze wijziging is tot stand gekomen in overleg met de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (voorheen VBTGG), de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie en het RIVM.

De andere wijziging in versie 6.3 is de definitie van zogenaamde overige nauwe contacten. Als overige nauwe contacten worden nu beschouwd: “Personen die bij elkaar opgeteld binnen 24 uur langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode EN personen waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen).”

Bekijk de geüpdatete Leidraad, het triageschema behorend bij de Leidraad en het Addendum Triage Bijzondere Doelgroepen.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl