donderdag 18 april 2019

Nieuwsbrief ‘De mond niet vergeten’ april 2019

‘De mond niet vergeten’ is een project dat als doel heeft dat adequate mondzorg voor thuiswonende kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen over enkele jaren in ons land grotendeels gemeengoed is en dat elke partij daaraan zijn bijdrage levert.

Bekijk de nieuwsbrief van ‘De mond niet vergeten’ van april 2019.

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl