donderdag 19 augustus 2021

Oproep: doe mee aan een onderzoek naar mondzorg bij thuiswonende kwetsbare ouderen

Vanuit de vakgroep Mondzorg Ouderen is Eva Bezemer namens NVM-mondhygiënisten betrokken bij het Nivel-project ‘Mondzorg bij kwetsbare Ouderen thuis’. Met dit project wordt er, in opdracht van Zorginstituut Nederland, door het Nivel een onderzoek uitgevoerd onder (mond)zorgverleners die te maken hebben met de zorg van kwetsbare thuiswonende ouderen. Onderzocht wordt hoe de kwaliteit van en toegang tot de mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen verbeterd kan worden.

In Nederland zijn ruim 300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot slechte mondgezondheid. Als gevolg van het langer en op steeds oudere leeftijd thuiswonen en het feit dat mondproblemen niet (tijdig) onderkend worden, ontstaan in toenemende mate problemen met de mondgezondheid bij ouderen. De gevolgen van een verwaarloosde mondgezondheid bij deze groep zijn groot, zowel lichamelijk (o.a. ontstekingen, ondervoeding, pijn) als sociaal (o.a. eenzaamheid).

Zou je daarom bijgaande korte vragenlijst willen invullen? Het invullen duurt 10 tot 15 minuten. Door jouw visie op de mondzorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen te delen, komt er beter inzicht in de problemen, uitdagingen én oplossingsrichtingen voor de mondzorg bij deze doelgroep.

Ga naar vragenlijst.

Alvast bedankt!

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl