vrijdag 02 december 2016

Patiëntenonderzoek

In de tweede helft van september heeft NVM-mondhygiënisten haar leden gevraagd om patiënten die de mondhygiënist bezoeken een aantal vragen voor te leggen om te peilen hoe tevreden zij zijn over de behandelingen door de mondhygiënist en hoe zij staan tegenover het uitvoeren van voorbehouden handelingen door mondhygiënisten. In korte tijd zijn 600 vragenformulieren retour gestuurd, waarvan a-select er 150 zijn verwerkt, waarbij patiënten zowel bij 2-, 3- als 4-jarig opgeleide mondhygiënisten onder behandeling zijn geweest.

Enkele uitkomsten:

  • Over het algemeen rapporteren de patiënten tevreden tot zeer tevreden te zijn over de vakkundigheid van de mondhygiënist. Bijna driekwart van de patiënten geeft aan het periodiek mondonderzoek bij de mondhygiënist te hebben ondergaan. De patiënten achten de mondhygiënist vakkundig tot zeer vakkundig voor het uitvoeren van het periodieke mondonderzoek.
  • Bijna de helft van de respondenten heeft anesthesie gekregen van de mondhygiënist. Over het algemeen achten de patiënten de mondhygiënist bekwaam tot zeer bekwaam om anesthesie toe te passen.
  • Voor wat betreft het maken van de röntgenfoto’s door de mondhygiënist geeft bijna 40% van de respondenten aan dat de mondhygiënist deze bij hen gemaakt heeft. Het merendeel van de respondenten acht de mondhygiënist bekwaam tot zeer bekwaam tot het uitvoeren van deze handeling.
  • Een derde van de respondenten geeft aan dat de mondhygiënist al eens een gaatje bij hen heeft behandeld. Over het algemeen achten de patiënten de mondhygiënist bekwaam tot zeer bekwaam tot het behandelen van een gaatje.
  • De belangrijkste redenen voor de patiënten om de bovengenoemde behandelingen uit te laten voeren door een mondhygiënist is deskundigheid/vakkundigheid van de mondhygiënist (61%), de prettige sfeer/aangename omgeving (58,9%), de ruim genomen tijd/aandacht die de mondhygiënist voor de patiënt neemt (53,2%) en de vertrouwensrelatie (44,7%). Opvallend is dat slechts een derde (28,4%) aangeeft doorverwezen te zijn door de tandarts naar de mondhygiënist.
  • Tot slot geven de patiënten over het algemeen aan dat ze het heel waarschijnlijk achten hun mondhygiënist aan te bevelen aan familie, vrienden en/of bekenden. De net promotor score is 9,6.

Veel dank aan alle mondhygiënisten die aan deze peiling hebben meegewerkt door hun patiënten te vragen de lijsten in te vullen via de Informed-app. Speciaal dank aan collega Tiffany Claus voor het beschikbaar stellen van de app hiervoor.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl