Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

vrijdag 09 december 2016

Petitie ANT ‘Blijf af van mijn tandarts’ stelt zaken verkeerd voor

Na de aankondiging van minister Schippers (VWS) om de zelfstandigheid van de mondhygiënist te vergroten, brak grote onrust uit onder tandartsen en ontstond veel discussie. Om de goede samenwerking tussen mondhygiënisten en tandartsen op de werkvloer niet onnodig te frustreren, heeft de beroepsvereniging van mondhygiënisten besloten om de discussie niet over de hoofden van de patiënt te voeren. Echter door de recentelijk door de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) gepubliceerde publieksactie (petitie en poster)  heeft NVM-mondhygiënisten besloten toch naar buiten te treden. Patiënten worden via de petitie ‘Blijf af van mijn tandarts’ met onjuiste voorstelling van zaken volkomen onjuist voorgelicht. En een ‘keuze’ op grond van deze argumenten is onterecht.

Toelichting
Door de ANT worden twee zaken door elkaar gehaald, namelijk het veronderstelde tekort aan tandartsen en de inzetbaarheid, kwaliteit en bevoegdheid van de mondhygiënist.

1. Het veronderstelde tekort aan tandartsen (capaciteitsprobleem)
Voldoende en goed opgeleide zorgverleners zijn de basis voor adequate en complete mondzorg. De groeiende en veranderende zorgvraag (o.a. door vergrijzing van de bevolking) en veranderingen in het aanbod  van zorgverleners (opleidingsplaatsen en afvloeiing door leeftijd) vereisen goede monitoring van vraag en aanbod om tekorten aan zorgverleners te voorkomen. De vraag is of er op dit moment daadwerkelijk een tekort aan tandartsen is of dat dit te verwachten valt. Hierover verschillen de betrokken partijen binnen de mondzorg van mening. Om inzicht te krijgen in de behoefte aan mondzorgverleners is het van belang om naast het  benodigde aantal tandartsen ook te kijken naar het benodigde aantal mondhygiënisten en tandprothetici. Met andere woorden, de zorgvraag van de patiënt bepaalt de behoefte aan aantallen en typen zorgverleners.
Daarbij zouden de effecten van preventieve mondzorg op de langere termijn meegewogen moeten worden.

2. Zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënist
Het voorstel van de minister om de zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënist te willen verruimen is bedoeld om de inzetbaarheid van de mondhygiënist te vergroten. Dit houdt in dat voor de behandeling van primaire caviteiten (het boren en vullen van een nieuw gaatje) en het geven van verdoving geen opdracht van de tandarts meer nodig is. Deze handelingen zijn immers al respectievelijk 10 en 20 jaar onderdeel van de opleiding en de werkzaamheden van de mondhygiënist. De mondhygiënist voert deze handelingen al jaren zelfstandig uit. Tevens kunnen door de aanpassing van de wet ook röntgenfoto’s in afwezigheid van de tandarts worden gemaakt. Röntgenfoto’s zijn essentieel voor een goede diagnose en continuïteit van de zorg. Dus mondhygiënisten gaan geen andere behandelingen uitvoeren dan nu al het geval is. Preventie blijft het vertrekpunt van de zorg door de mondhygiënist, waardoor dure behandelingen door de tandarts minder nodig zullen zijn. Voorkomen blijft nog altijd beter dan repareren. De hbo-opgeleide mondhygiënist is als geen ander opgeleid om de preventieve mondzorg voor zijn rekening te nemen en zal te allen tijde samenwerken met de tandarts. De petitie van de ANT suggereert dat de zorg totaal anders wordt, hetgeen niet het geval is. De maatregelen van de minister komen de kwaliteit van de zorgverlening ten goede terwijl de administratieve lasten verminderd worden.

Keuzevrijheid
De petitie van de ANT suggereert eveneens dat de patiënt straks geen vrije keuze meer heeft om naar de tandarts of de mondhygiënist te gaan. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Van patiënten die straks niet meer bij de tandarts terecht kunnen, is geen sprake. De mondhygiënist is sinds 2006 rechtstreeks toegankelijk dus de patiënt is volkomen vrij om te kiezen of hij naar de tandarts of mondhygiënist gaat. De mondhygiënist zal altijd zorgen voor een goede samenwerking met de tandarts.

Handschoen nog steeds gezamenlijk oppakken
De petitie van de ANT lijkt een instrument in een politieke discussie. Patiënten hebben hier geen baat bij en het gaat voorbij aan de goede samenwerking die tandartsen en mondhygiënisten op de werkvloer ervaren. NVM-mondhygiënisten ziet geen enkel bezwaar in het voornemen van de minister en ziet de toekomst en de samenwerking met tandartsen vol vertrouwen tegemoet.

Manon van Splunter-Schneider
Voorzitter

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl