donderdag 06 oktober 2016

Position paper NVM-mondhygiënisten

Op 20 september presenteerde NVM-mondhygiënisten haar inzet voor tijdens het rondetafelgesprek op 3 oktober in Den Haag. U heeft er de laatste tijd veel over mogen horen in de media en van de zijde van de ANT/ KNMT. Op 7 september jl. heeft onze voorzitter zich kranig geweerd en bijzonder constructief opgesteld tijdens het mini-symposium van de ANT/ KNMT. Onder het mom van, ‘Bij de mondhygiënist waar het kan en bij de tandarts waar het moet!’ is een paper tot stand gekomen.

Het rondetafelgesprek is een breed gesprek – en gaat niet alleen over de taakherschikking – met de collega’s mondzorg en de leden van de vaste Kamercommissie VWS. De commissie heeft de volgende drie centrale thema’s op de agenda staan:

  • De kwaliteit van de mondzorg en ruimte voor innovatie. Hoe is het daarmee gesteld, hoe kunnen deze worden verbeterd?
  • Toegang tot de mondzorg, pakketdiscussie, bereik van risicogroepen (ouderen, kinderen). Is deze goed of slecht? Hoe kan deze worden verbeterd?
  • Capaciteit en taakherschikking. Zijn er voldoende tandartsen in Nederland? Hoe kijkt u aan tegen taakherschikking? Moet deze worden uitgebreid of juist niet? Waarom wel/niet?

In onze paper hebben wij deze vragen beantwoord. We houden u op de hoogte van het vervolg en de uitkomsten. Na het rondetafelgesprek is de verwachting dat er een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer volgt. Uiteraard gaan wij ook hiervoor onze input formuleren om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Op alle niveaus schakelen bestuur en directie nu zowel politiek als ambtelijk om de benodigde randvoorwaarden mogelijk te maken zodat mondhygiënisten zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden in het belang van de patiënt. Wij hebben vertrouwen in het rondkrijgen van de plannen van minister Schippers en steunen haar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau@mondhygienisten.nl.

Hartelijke groet,
NVM-mondhygiënisten, bestuur en directie

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl