donderdag 15 juni 2017

Rectificatie NTvM-4 pagina 37

Vakgroep mondzorg ouderen
Deze vakgroep houdt op donderdag 12 oktober haar bijeenkomst in Houten. Dus geen bijscholingsdag op 10 november! Op 12 oktober wordt op feestelijke wijze gevierd dat 10 jaar geleden de start is gemaakt van wat uiteindelijk een actieve vakgroep geworden is. De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging. Iedereen die in de praktijk op een of andere wijze werkt met ouderen wordt van harte uitgenodigd aan te sluiten.

Nog geen lid van de vakgroep en wilt u wel op de hoogte blijven van de activiteiten van deze vakgroep?
Stuur een mail naar: vg.mondz.oud@mondhygienisten.nl

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl