dinsdag 12 juli 2016

Sociaal-economische status mede bepalend voor mondgezondheid – Zorginstituut Nederland

Sociaal-economische status is sterk bepalend voor mondgezondheid. Jeugdigen uit groepen met een laag sociaal-economische status (SES) poetsen minder vaak hun tanden, vertonen een minder gezond voedingsgedrag en bezoeken minder vaak de tandarts dan jeugdigen uit de hoge SES groep. Cariës is al decennia lang de meest voorkomende onomkeerbare gebitsaandoening bij jeugdigen. Er valt op dit terrein van gezondheidszorg nog veel te winnen, in de eerste plaats bij de lage SES groep. Dit concludeert het Zorginstituut in het Signalement Mondzorg 2016.

Reactie NVM-mondhygiënisten: Er is geen mooier cadeau om aan je kind te geven dan een gezonde mond met gave tanden en kiezen. Om dit te realiseren is het belangrijk om heel vroeg te beginnen met het aanleren van gezond mondgedrag. Dat betekent: beginnen bij de zwangere vrouw. Waar anderen partijen aangeven dat kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar een mondzorgverlener zouden moeten bezoeken, pleit NVM-mondhygiënisten ervoor om al vanaf de geboorte te starten met het geven van informatie en adviezen aan de ouders.

Samen met de andere mondzorgverleners is het zaak nog meer onze expertise in te zetten voor de doelgroep jeugd. Want het is erg spijtig dat het percentage 8-jarige kinderen met een gaaf gebit sinds 1990 niet is gestegen en dat wij met elkaar de kinderen en hun ouders met een lagere sociaal economische status niet bereiken. Ondanks alle mooie initiatieven die in de afgelopen jaren zijn genomen. NVM-mondhygiënisten is van mening dat we, alleen door elkaars deskundigheid te erkennen en door samen te werken, zowel als mondzorgverleners als met de andere zorgdisciplines rondom de jeugd, dat mooie cadeau aan onze kinderen kunnen geven. Starten bij de verloskundige/gynaecoloog om de zwangere naar de mondhygiënist te verwijzen. Om daarna via het consultatiebureau, de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen en buurthuizen (bijv. in samenwerking met GGD)  de bewuste doelgroep te bereiken en dit combineren met de individuele preventie in de praktijk. Een financiële barrière voor het kind is er niet: voor de jeugd tot 18 jaar is de mondzorg verzekerd via de basisverzekering. En mondhygiënisten zijn rechtstreeks toegankelijk. Met andere woorden: de randvoorwaarden zijn goed geregeld, rest ons de gezamenlijke uitdaging juist de groep 8-jarigen uit de lage SES te bereiken.

NVM-mondhygiënisten roept al haar leden (mondhygiënisten) op om hun sociale verantwoordelijkheid te nemen en mee te werken aan het bereiken van (de ouders van) de groep 8-jarigen uit de lage SES. Samen werken we aan een gezonde mond, een leven lang, voor iedereen!

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl