vrijdag 08 maart 2019

Studeer je dit jaar af aan de opleiding Mondzorgkunde? Stuur dan je scriptie in en maak kans op mooie prijzen!

Om meer mondhygiënisten te laten delen in de vaak originele en interessante inhoud van afstudeeropdrachten, organiseert NVM-mondhygiënisten samen met het NTvM (Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne) en Oral-B elk jaar de NVM Oral-B Studieprijs.

De NVM Oral-B Studieprijs is dé prijs voor de beste en meest originele afstudeeropdracht die dit huidige studiejaar is afgeleverd aan de opleiding Mondzorgkunde. Deze prijs is een extra bekroning op jouw harde werken! Je sluit uit dat je scriptie in een stoffige la verdwijnt, maar brengt de inhoud onder de aandacht van het werkveld waarvan jij nu ook onderdeel uitmaakt.

Uiteraard winnen de winnaars mooie prijzen:
• Eerste prijs: € 1.500,- te besteden aan een vakinhoudelijk congres of andere deskundigheidsbevordering
• Tweede prijs: € 750,- te besteden aan een vakinhoudelijk congres of andere deskundigheidsbevordering
• Derde prijs: jaarabonnement NTvT (Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde)

Iedere student Mondzorgkunde die in het studiejaar 2018-2019 afstudeert en in het bezit is van een scriptie met minimaal een 7 als eindcijfer mag deelnemen. Als jij en je medestudent samen aan een scriptie hebben gewerkt, mag je beide deelnemen aan de Studieprijs. Prijswinnaars delen in dat geval het gewonnen bedrag.

Wil je meedoen, mail dan uiterlijk 31 augustus 2019 de definitieve versie van je afstudeerproduct in pdf-format naar bureau@mondhygienisten.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Studieprijs’. Voeg daar een kopie van je cijferlijst als bewijs van accordering van afstuderen aan toe.

De jury van de NVM Oral-B Studieprijs 2019 bestaat uit een vertegenwoordiger van het werkveld, van de vakgroep Onderwijs, Scholing en Wetenschap en vanuit het NTvM. Zij beoordelen de inzendingen op: kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek, bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten voor het veld, schrijfstijl en presentatie en op originaliteit.

De uitreiking vindt in het najaar van 2019 plaats. Informatie hierover volgt te zijner tijd. Over de inhoud van de winnende scripties verschijnen in de maanden na de uitreiking artikelen in het NTvM.

Neem voor vragen contact op met NVM-mondhygiënisten via bureau@mondhygienisten.nl of bel 030-657 10 13.

Benieuwd naar de winnaars van 2018? Bekijk ze hier!

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl