donderdag 18 april 2024

Toezichtactiviteiten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in de mondzorg

Op 11 april jl. informeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ons via deze brief over hun aanstaande toezichtactiviteiten in de mondzorg.

Het is bij de inspectie bekend, dat er in de Nederlandse mondzorgpraktijken geregeld voorbehouden handelingen worden uitgevoerd in taakdelegatie (opdrachtrelatie). Voor de veiligheid van patiënten is het van belang dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt en in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Daarom bezoekt de inspectie van april 2024 t/m december 2024 onaangekondigd tussen de 50 en 100 willekeurige mondzorgpraktijken in Nederland om een actueel en compleet beeld te krijgen van de organisatie van taakdelegatie in de mondzorgpraktijken. Dit betekent dat ook jouw praktijk bezocht kan worden.

De focus ligt op het verzamelen van informatie over de wijze waarop het uitvoeren van voorbehouden handelingen in taakdelegatie is georganiseerd. Tijdens de bezoeken wordt gesproken met de bestuurder van de tandartspraktijk en zo nodig met de opdrachtgevende tandarts en de opdrachtnemende medewerker. De bezoeken duren naar verwachting ongeveer een uur. De inspectie houdt zoveel mogelijk rekening met de voortgang van de behandeling van patiënten.

De tijdens de bezoeken opgehaalde informatie wordt samengevat in een geaggregeerd rapport, dat de inspectie op haar website publiceert. Ook wordt het gedeeld met diverse stakeholders, waaronder NVM-mondhygiënisten. De bezochte praktijken ontvangen geen rapportage op praktijkniveau. Het geaggregeerde rapport bevat geen informatie, die herleidbaar is naar individuele praktijken. De inspectie verwacht het rapport in de eerste helft van 2025 te kunnen publiceren. Zodra het rapport beschikbaar is, dan delen wij dat met je.

Heb je vragen hierover? Stuur deze naar bureau@mondhygienisten.nl.

Lees de brief van de IGJ.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl