vrijdag 25 oktober 2019

Uitnodiging werkbijeenkomsten aan een ronde tafel van stichting ‘De Mond Niet Vergeten!’

Dit najaar organiseert stichting ‘De Mond Niet Vergeten!’ in vijf verschillende regio’s werkbijeenkomsten aan een ronde tafel.

De bijeenkomsten hebben ieder een eigen karakter, afhankelijk van de situatie waarin zorgprofessionals en beslissers de samenwerking regionaal en/of lokaal al hebben weten vorm te geven.

In sommige gebieden komen zorgprofessionals samen, die ervaring hebben opgedaan met de implementatie van het programma 100.000 monden gezonder! Zij willen die ervaring delen met andere zorgprofessionals, met als doel meer impact maken in het bereiken van de groep thuiswonende kwetsbare ouderen.

Aan de tafels komen verschillende disciplines (wijkverpleging, mondzorgverleners, mondhygiënisten, tandartsen, tandprothetici, praktijkondersteuners en huisartsen) samen om met elkaar de ervaringen en inzichten te delen en concrete vraagstukken voor het verdere verloop van de implementatie binnen de regio te bespreken. Dat vraagt ook om de betrokkenheid van management en beslissers om die verdere implementatie ook goed te kunnen verankeren in het werkgebied.

In andere gebieden ligt de focus op de beleidsmakers, die vanuit het belang van goede mondgezondheid voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie een lans willen breken in de eigen organisaties om dat belang daar goed onder de aandacht te brengen. Met als doel het faciliteren van zorgprofessionals om gezamenlijk de vraagstukken van en met de kwetsbare ouderen – en hun naasten – in de thuissituatie aan te pakken.

Je bent van harte welkom!

Meer informatie op de website van De Mond Niet Vergeten.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl