woensdag 01 september 2021

Update Leidraad Mondzorg Corona: aanpassing definitie immuun

Vanaf versie 8.0 wordt er in de Leidraad Mondzorg Corona bij de triage van patiënten meegewogen of iemand immuun is voor het coronavirus. Ditzelfde is het geval bij het bepalen of een medewerker al dan niet inzetbaar is in de praktijk. Immuun wil daarbij zeggen: meer dan 14 dagen volledig gevaccineerd zijn of korter dan 6 maanden geleden hersteld zijn van COVID-19. De definitie immuun is aangepast voor personen die gevaccineerd zijn met het Janssen vaccin, deze moeten namelijk minstens 28 dagen of langer geleden het vaccin hebben gekregen. Als gevolg hiervan is er een nieuwe Leidraad Mondzorg Corona (versie 8.1) gepubliceerd.

Bekijk de meest actuele versie van de Leidraad, het inzetbaarheidsschema en de triage.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl