woensdag 21 juli 2021

Update Leidraad Mondzorg Corona: Vanaf nu onderscheid immuun en niet-immuun

Vanaf nu wordt er in de Leidraad Mondzorg Corona bij de triage van patiënten meegewogen of iemand immuun is voor het coronavirus. Ditzelfde is het geval bij het bepalen of een medewerker al dan niet inzetbaar is in de praktijk. Immuun wil daarbij zeggen: meer dan 14 dagen volledig gevaccineerd zijn of korter dan 6 maanden geleden hersteld zijn van COVID-19. Als gevolg hiervan is er een nieuwe Leidraad Mondzorg Corona (versie 8.0) en zijn er nieuwe stroomschema’s voor de triage en de inzetbaarheid gepubliceerd.

Bekijk de meest actuele versie van de Leidraad, het inzetbaarheidsschema en de triage.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl