vrijdag 20 april 2018

Van het bestuur

In een nieuwsbericht op de website van 22 maart was te lezen hoe NVM-mondhygiënisten het gesprek op 20 maart met minister Bruins heeft ervaren, waar ook de KNMT en ANT aanwezig waren. Waar wij duidelijk hebben gehoord dat de minister de drie partijen ruimte gaf om afspraken te maken over de implementatie en monitoring van het experiment, was het vooral de KNMT die overtuigd was dat onderhandelen over de inhoud van de AMvB nog een optie was. Hoe de minister het ook bedoeld heeft op 20 maart, hij gaf in ieder geval aan het belangrijk te vinden dat alle drie de partijen gezamenlijk in gesprek zouden gaan.

En hier ging het mis
De ANT haakte af en wilde geen gebruikmaken van de door de KNMT voorgestelde afspraak om met elkaar in gesprek te gaan. Hiermee viel een belangrijke voorwaarde om het gesprek aan te gaan weg, namelijk de gezamenlijkheid. De KNMT gaf in hun berichtgeving aan hier zeer teleurgesteld in te zijn en bracht naar buiten dat ANT én NVM niet bereid waren tot een gesprek. Dit heeft de KNMT ook naar alle politieke partijen geuit, reden voor ons om dit bij hen te nuanceren. Als wij iedere handreiking richting KNMT en ANT waar niets mee is gedaan, hadden aangegrepen om met de politieke partijen te corresponderen, dan hadden politieke partijen nog veel meer brieven in hun archief gehad dan nu het geval is.

Voorhangen AMvB
Aangezien partijen tot 20 april van de minister de tijd hebben gekregen om tot elkaar te komen, verwachten wij dat de AMvB ieder moment voorgehangen wordt en de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd zullen worden. Reden voor ons om alle politieke partijen nog een laatste keer te informeren over de noodzaak en functionaliteit van het experimenteerartikel en de daarbij horende aangepaste AMvB. Ook hebben wij de reden voor ‘afhaken’ voor het overleg uitgelegd.

2- en 3-jarig opgeleiden
Na een flinke lobby om ook de 2- en 3-jarig opgeleiden te includeren in het experiment, krijgen wij steeds sterker het gevoel dat de minister bij zijn beslissing blijft alleen de 4-jarig opgeleiden te betrekken in het experiment. Wij vinden dat daarmee geen gebruik wordt gemaakt van de ervaring en deskundigheid van meer dan de helft van onze beroepsgroep en dat is een gemiste kans. Hoe meer handen wij hebben om in te zetten op preventie hoe beter. Wij leggen ons er niet bij neer en zullen tot het eind een pleidooi blijven houden om van de gehele beroepsgroep gebruik te maken. Waarbij bekwaambevoegd leidend is voor de zelfstandigheid van de drie voorbehouden handelingen (röntgenfoto’s maken, het geven van anesthesie en de behandeling van primaire caviteiten) of een deel hiervan. Het kan zijn dat deelname van de 2- en 3-jarig opgeleiden alsnog niet doorgaat. Daarom zijn we nu al in overleg met de opleidingen Mondzorgkunde voor een upgradingstraject en onderzoeken we de mogelijkheid voor een eindtoets om eerder verworven competenties aan te tonen. Het doel is dat 2- en 3-jarig opgeleiden alsnog en zo eenvoudig mogelijk mee kunnen doen met het experiment.

Monitoring
Met de huidige criteria voor deelname aan het experiment zal een kleine groep mee kunnen doen. Daarom is het belangrijk goed te kijken waar de monitoring van het experiment zich op richt en dat de criteria realistisch zijn. Onze input hiervoor is richting MEVA gestuurd. Deze afdeling van VWS heeft de aanpassing van de AMvB voorbereid en hierover de minister geïnformeerd en geadviseerd.

In gesprek
Het verbaast ons dat in het verleden de taakherschikking niet bespreekbaar is geweest. Het is bizar dat er niet eerder gesproken is over een gezamenlijke zorgvisie. Een zorgvisie waarbij preventie het vertrekpunt is, die helder maakt wie wat doet in de beroepskolom en hoe er gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten en deskundigheid. Ook zijn wij van mening dat beroepsorganisaties een verantwoordelijkheid hebben om leden in de ontwikkelingen in het veld mee te nemen. Door de enorme weerstand bij de tandartsorganisaties zijn er vooral geluiden geweest om samenwerking te dwarsbomen en is het publiek bestookt met horrorscenario’s. De massale oproep van de ANT aan tandartsen om studenten Mondzorgkunde niet meer te begeleiden in hun stage, heeft hier mede aan bijgedragen. Dit heeft in een aantal situaties de samenwerking op de werkvloer niet bevorderd.

Meldpunt
NVM-mondhygiënisten heeft een meldpunt in het leven geroepen waar mondhygiënisten en studenten problemen, die het gevolg zijn van deze politieke discussie, kunnen melden. Er komen meldingen binnen van studenten waarbij een stageplek vinden zeer lastig is of stages niet afgetekend worden. Maar ook mondhygiënisten die ineens geen opdracht meer krijgen voor anesthesie, terwijl dit jaren geen probleem gaf. Wij willen graag op de hoogte zijn van de consequenties die leden ervaren in het veld. Dus mocht je tegen problemen aanlopen, meld dit alsjeblieft.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl