maandag 25 september 2017

Veranderingen hoofdstuk Parodontologie (T) per 1 januari 2018

Ter verduidelijking voor mondzorgverleners is er door de partijen NVM-mondhygiënisten, NVvP, KNMT en ANT een gezamenlijke toelichting geschreven over wijzigingen en toepassing. Lees meer.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl